Drukuj  

wszystkie publikacje Centrum


Żydzi w walce z Niemcami 1939-1945 | Jews Against Nazi Germany 1939-1945
Natalia Aleksiun, Anna Bikont, Barbara Engelking, Yoav Gelber, Andrea Löw, Deborah Dash Moore, Krzysztof Persak, Jacek Pietrzak, Renée Poznanski, Marian Turski, Laurence Weinbaum, Michał Wójcik, Andrei Zamoiski, Arkadi Zeltser (Arkadij Zelcer)
red. Krzysztof Persak
 
Warszawa 2023
Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

nr 18, Warszawa 2022
Znowu mieliśmy iluzję, że żyjemy …
Dzienniki i pamiętniki z Galicji Wschodniej

Binder Elza (Eliszewa), Urman Jerzy Feliks, Strassler Szymon, Wagner Rózia
oprac. Aleksandra Bańkowska
Warszawa 2022
Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

nr 17, Warszawa 2021
Pamiętnik
Kalman Rotgerber
oprac. Aleksandra Bańkowska, wstęp. Jacek Leociak
Warszawa 2021
Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

nr 16, Warszawa 2020
Aryjskiego Żyda wspomnienia, łzy i myśli Zapiski z okupacyjnej Warszawy
Sewek Okonowski
oprac. Marta Janczewska
Warszawa 2020
NIE WIEMY CO PRZYNIESIE NAM KOLEJNA GODZINA ...
Dziennik pisany w ukryciu w latach 1943-1944

Moszek Baum
oprac. Barbara Engelking, tłum. z jidysz Monika Polit
Warszawa 2020
Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

nr 15, Warszawa 2019
PISZĄCY TE SŁOWA JEST PRACOWNIKIEM GETTOWEJ INSTYTUCJI  ...
„Z dziennika” i inne pisma z łódzkiego getta

Józef Zelkowicz
tłum. z jidysz, oprac i wstępem Monika Polit
Warszawa 2019
CZYTAJĄC GAZETĘ NIEMIECKĄ ...
Dziennik pisany w ukryciu w Warszawie w latach 1943–1944

Jakub Hochberg
oprac i wstępem opatrzyła Barbara Engelking
Warszawa 2019

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

nr 14, Warszawa 2018

 

 

 

DALEJ JEST NOC. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski
red. B. Engelking, J. Grabowski
Warszawa 2018

 ŻADNA BLAGA, ŻADNE KŁAMSTWO
Wspomnienia z warszawskiego getta

Stanisław Adler
oprac i wstępem opatrzyła Marta Janczewska
Warszawa 2018

 

 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

nr 13, Warszawa 2017

 

 

 

 

 TYLEŚMY JUŻ PRZESZLI
Dziennik pisany w bunkrze (Żółkiew 1942-1944)

Clara Kramer
oprac i wstępem opatrzyła Anna Wylegała
Warszawa 2017

 WŚRÓD ZATRUTYCH NOŻY
Zapiski z getta i okupowanej Warszawy

Tadeusz Obremski
oprac i wstępem opatrzyła Agnieszka Haska
Warszawa 2017

 

 

 

PO WOJNIE, Z POMOCĄ BOŻĄ, JUŻ NIEBAWEM ... Pisma Kopla i Mirki Piżyców o życiu w getcie i okupowanej Warszawie
Mirka i Kopel Piżycowie
oprac i wstępem opatrzyła Barbara Engelking i Havi Dreifuss
Warszawa 2017

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ
nr 12, Warszawa 2016

 

 

 

 

SNY CHOCIAŻ MAMY WSPANIAŁE ... Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego
Adam Kamienny, Brandla Siekierka, Chajcia Goldsztejn z domu Bursztyn i Eli Goldsztejn
oprac. i wstępem opatrzyła Barbara Engelking
Warszawa 2016 
 

SZCZĘŚCIE JEST POSIADAĆ DOM POD ZIEMIĄ ... Losy kobiet ocalałych z Zagłady w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej
Chaja Rosenblatt , Rywka Schenker , Melania Weissenberg
oprac i wstępem opatrzył Jan Grabowski
Warszawa 2016

 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

nr 11, Warszawa 2015

Umierać też trzeba umieć ...
Mietek Pachter, oprac. Barbara Engelking
Warszawa 2015

 

 

 

 

OSTATNI ŻYD Z WĘGROWA.
Wspomnienia ocalałego z Zagłądy w Polsce

Szraga Fajwel Bielawski, oprac. Jan Grabowski
z angielskiego przełożyła Sara Abrahamer
Warszawa 2015

"Szanowny panie Gistapo"
Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w l. 1940-1941

Barbara Engelking

 

 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

nr 10, t. I-II, Warszawa 2014

KLUCZE I KASA.
O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939-1950

red. Jan Grabowski, Dariusz Libionka
Warszawa 2014


 

OCALONY Z ZAGŁADY.
Wspomnienia chłopca z Sokołowa Podlaskiego

Aaron Elster
z angielskiego przełożyła Elżbieta Olender-Dmowska
Warszawa 2014

ZAGŁADA ŻYDÓW EUROPEJSKICH, t I-III
Raul Hilberg
z angielskiego przełożył Jerzy Giebułtowski
Warszawa 2014

 

 

 

Holocaust Studies and Materials 2013
Journal of the Polish Center for Holocaust Research

Warsaw 2013

 Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

vol. 9, Warszawa 2014

 

 

 

GETTO WARSZAWSKIE
Przewodnik po nieistniejącym mieście

Barbara Engelking, Jacek Leociak
Warszawa 2013
 

 

ATLAS z MAPAMI
GETTO WARSZAWSKIE
Przewodnik po nieistniejącym mieście

Paweł E. Weszpiński
Warszawa 2013

 

 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

vol. 8, Warszawa 2012
 ... TĘSKNOTA NACHODZI NAS JAK CIĘŻKA CHOROBA ... Korespondencja wojenna rodziny Finkelsztejnów (1939-1941)
oprac. Ewa Koźmińska-Frejlak
Warszawa 2012
 

 

 

PAMIĘC I POLITYKA.
Droga historyka Zagłady

Raul Hilberg, tłum. Jerzy Giebułtowski
Warszawa 2012
 

 

 "Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu." Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyslenie
Monika Polit
Warszawa 2012

 

 

 

Do moich ewentualnych czytelników. Wspomnienia z czasu wojny
Symcha Binem Motyl, oprac. Agnieszka Haska
Warszawa 2011
 

 

 

  Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego
D. Libionka i L. Weinbaum
Warszawa 2011

 

 

 

 Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?
Zagłada domu Trynczerów

T. Markiel i A. Skibińska
Warszawa 2011

 Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

vol. 7, Warszawa 2011

 

 

 

 

 ZARYS KRAJOBRAZU
Wieś polska wobec zagłądy Żydów 1942-1945
Warszawa 2011

 

 Jan Grabowski
JUDENJAGD
. Polowanie na Żydów 1942-1945
Studium dziejów pewneg powiatu

Warszawa 2011

 Barbara Engelking
JEST TAKI PIEKNY SŁONECZNY DZIEŃ. Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945

Warszawa 2011

 

 Holocaust Studies and Materials 2010
Journal of the Polish Center for Holocaust Research

Warsaw 2010

 Stanisław Gombiński (Jan Mawult)
Wspomnienia policjanta z warszawskiego getta
oprac. i wstęp M. Janczewska
Warszawa 2010

 

 Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią!
"Przestępczość" Żydów w Warszawie, 1939-1942
B. Engelking i J. Grabowski
Warszawa 2010

 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik CBnZŻ

vol. 6, Warszawa 2010

 Wybór źródeł
red. A. Skibińska i R. Szuchta
Warszawa 2010

W Imię Boże!
Cecylia Gruft
wstęp i oprac. Łukasz Biedka
Warszawa 2009

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik naukowy CBnZŻ
vol 5, Warszawa 2009

 

Żydzi w powstańczej Warszawie
Barbara Engelking, Dariusz Libionka
,
Warszawa 2009

 

Reportaże z warszawskiego getta
Perec Opoczyński
Warszawa 2009

Notatnik
Szmul Rozensztajn,
Warszawa 2008

 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik naukowy CBnZŻ
vol 4, Warszawa 2008

 

Holocaust Studies and Materials
journal of the Polish Center for Holocaust Research
vol 1, Warsaw 2008

 
 
 

Utajone miasto.
Żydzi po ‘aryjskiej’ stronie Warszawy [1940-1945]
Gunnar S. Paulsson

 

 

 

Sprawcy, Ofiary, Świadkowie.
Zagłada Żydów, 1933-1945,
Raul Hilberg

 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik naukowy CBnZŻ
vol 2, Warszawa 2006

 

"Jestem Żydem, chcę wejść"
Hotel Polski w Warszawie, 1943

Agnieszka Haska
 

 

Zagłada Żydów. Studia i Materiały
rocznik naukowy CBnZŻ
vol 1, Warszawa 2005

 

"Ja tego Żyda znam!"
Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939-1943
Jan Grabowski

 


 

 
   
   
   
   
   


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl