Menu

Internetowa baza danych getta warszawskiego

Aktualności

O pewnym artykule w 》The New Yorker《

Komentarz wobec artykułu Mashy Gessen The Historians Under Attack for Exploring Poland’s Role in the Holocaust", opublikowanmy w piątkowym "The New Yorkerze

Konkurs dla doktorantek i doktorantów w projekcie badawczym

 
Ogłaszamy konkurs na 3 stypendia dla doktorantek i doktorantów w projekcie badawczym Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945) realizowanym w ramach konkursu OPUS 15 Narodowego Centrum Nauki.
 

Żegnamy Jana Jagielskiego

 
Dziś nad ranem, 17 lutego 2021 r. odszedł Jan Jagielski - Nasz Przyjaciel, członek Rady Naukowej naszego rocznika
 

Nowy (niezrozumiały) wykaz czasopism punktowanych Ministra Edukacji i Nauki

 
Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. Jest dla nas zupełnie niezrozumiałe dlaczego rocznik "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" ponownie otrzymał najniższą możliwą punktację (20 pkt.)
 

Oświadczenie prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego

 
Oświadczenie prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego po wyroku w sprawie z powództwa Filomeny Leszczyńskiej wspieranej przez Redutę Dobrego Imienia

 


subskrybuj
NEWSLETTER