Menu

Internetowa baza danych getta warszawskiego

Aktualności

Adam Sitarek w odpowiedzi Piotrowi Zychowiczowi


W numerze 13/164 (29 marca 2016 r.) tygodnika „Do Rzeczy” ukazało się przygotowane przez Piotra Zychowicza omówienie książki „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, wydanej nakładem IPN. Autor książki Adam Sitarek nie zgadzając się z tezami i interpretacjami P. Zychowicza przygotował sprostowanie. Niestety redakcja "Do Rzeczy" (mimo ciążącego na niej obowiązkugo) go nie opublikowała. Czynimy więc to za nią ...
 

Śmierć Żydom - artykuł o tekście Karoliny Panz w Tygodniku Podhalańskim


Tekst "Śmierć Żydom" opublikowany przez Tygodnik Podhalański na kanwie artykułu Karolina Panz z numeru 11 "Zagłady Żydów. Studia i Materiały" pt. "„Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć ? Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945-1947”
 

Recenzja książki Timoty'ego Snydera pt. Czarna ziemia pióra Jana Grabowskiego


Udostępniamy recenzję szeroko dyskutowanej książki Timoty'ego Snydera pt. Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie pióra prof. Jana Grabowskiego, opublikowaną w ostatnim numerze rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"
 

Jan Grabowski w University World News o sprawie odebrania orderu J.T. Grossowi


Artykuł Prof. Jan Grabowskiego opublikowany na łamach University World News podnoszący temat kroków podejmowanych przez kancelarię Prezydenta RP w sprawie odebrania Janowi Tomaszowi Groosowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP

Truth About Camps, czyli Polacy, nic się [w 1942 r.] nie stało


W kontekście dyskusji na temat wprowadzenia sankcji karnych za używanie określenia "Polskie obozy Zagłady [polish death camps]" oraz "publiczne i wbrew faktom przypisywanie Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udziału, organizowania lub współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy" przypominamy artykuł autorstwa Dariusza Libionki, który opublikowaliśmy w 2012 roku w 8 numerze rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"
 


subskrybuj
NEWSLETTER