Drukuj  

Barbara Engelking


prof. dr hab., wykształcenia psycholog, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Ur. 1962 w Warszawie, ukończyła Wydział Psychologii UW (1988), następnie doktorantka, (praca „Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje w relacjach autobiograficznych” pod kierunkiem prof. Aldony Jawłowskiej, obroniona 1993). Potem kolejno asystent, adiunkt, od 2011 r. profesor IFiS PAN.

Zainteresowania badawcze:
Doświadczenie Holocaustu w relacjach Ocalałych; próba opisu tego doświadczenia także w świetle wszelkich innych dostępnych źródeł (dokumentów urzędowych i osobistych, listów, relacji, wspomnień) i perspektyw (ofiar, świadków, katów); historia getta warszawskiego i jego życie codzienne; codzienność okupacyjnej Warszawy; wyzwania i dylematy moralne w okresie Zagłady.
 
 
Wybrane publikacje:

 e-mail: bengelki@ifispan.waw.pl


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl