Drukuj  

Relacja z grudniowego seminarium nt. Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim


Relacja z grudniowego seminarium nt. Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim

23.12.2013 19:56:1319 grudnia 2013 r. na seminarium naukowym Centrum Katarzyna Person przedstawiła zarys swoich badań i szkic książki poświęconej Żydowskiej Służbie Porządkowej w getcie warszawskiej. Prezentujemy Państwu relację i fotografie ze spotkania
 


19 grudnia 2013
Wokół historii Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim – problemy badawcze.
Katarzyna Person
 

W pierwszej części seminarium Katarzyna Person wygłosiła referat będący podsumowaniem prowadzonych przez nią badań do książki o Żydowskiej Służbie Porządkowej (ŻSP) działającej w getcie warszawskim. Prelegentka mówiła o historii ŻSP w getcie warszawskim od momentu jej powstania pod koniec roku 1940 do jesieni roku 1942, kiedy kończyła się pierwsza wielka akcja wysiedleńcza. Świadomie mniej uwagi badaczka poświęciła zaś złożonej historii kształtowania pamięci o ŻSP, która to historia rozpoczęła się po kwietniu 1943 ro1ku wraz z dramatycznym zakończeniem działalności tej formacji. Innym zamierzonym ograniczeniem prezentowanych badań było unikanie porównań zestawiających dane o ŻSP w getcie warszawskim i innych gettach znajdujących się w miastach okupowanej Polski.

więcej


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl