Drukuj  

Badania


 1.  W latach 2018-2022 zespół Centrum wraz z zaproszonymi badaczami i badaczkami realizował projekt badawczy pod nazwą Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)
   
 2. W latach 2014-2018 zespół Centrum realizował projekt badawczy pod nazwą Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945 
   
 3. W 2008 roku członkowie Centrum wraz z zaproszonymi badaczami z Polski i Izraela rozpoczęli realizację projektu badawcze godotyczącego przebiegu Zagłady i stosunków polsko-żydowskich na terenach wiejskich Generalnego Gubernatorstwa pt. Ludność wiejska w Generalnym Gubernatorstwie wobec Zagłady i ukrywania się Żydów, 1942-1945. projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Claims Conference oraz The Rotschild Foundation Europe.
   
 4. W początkach roku 2007 Centrum zakończyło realizację 3-letniego grantu badawczego nt. Po obu stronach muru - społeczność żydowska w Dystrykcie Warszawskim Generalnego Gubernatorstwa [Projekt współfinansowany był z przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Claims Conference]. Pod koniec roku 2007 nakładem Centrum i Wydawnictwa IFiS PAN ukazała się publikacja Prowincja Noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim zawierająca wybrane artykuły powstałe w trakcie realizacji projektu.
   
 5. W latach 2005-2022 ukazały się kolejne numery periodyku naukowego Centrum zatytułowanego "Zagłada Żydów. Studia i Materiały". Pismo dotyka szeroko pojętych badań nad Zagładą Żydów, prezentuje studia badawcze, prace przyczynkowe, nowe i nieznnae dotąd materiały, punkty widzenia, recenzje i omówienia publikacji krajowych i zagranicznych, informuje o wydarzeniach. Regularnie ukazuja się także numery w języku angielskim pt. Holocaust Studies and Materials prezentujący wybrane artykuły z numerów polskojęzycznych. .
    
 6. Centrum zarządza witryną internetową getto.pl, która prezentuje bazę danych o warszawskim getcie. Znajduje się w niej niemal. 100.000 rekordów (stale uzupełnianych) dotyczących miejsc, osób i wydarzeń z warszawskiego getta wraz ze zintegrowaną mapą. Baza danych jest na bieżąco uzupełniana oraz tłumaczona jest na język angielski.
   
 7. Od początku swego działania Centrum rozwija projekty wydawnicze - więcej na temat działalności wydawniczej patrz w dziale Publikacje


Prace badawcze Centrum wspierają:

    

     


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl