Drukuj  

Karolina Panz


socjolożka, doktor nauk humanistycznych
 

Mieszka na Podhalu i od kilkunastu lat bada losy tamtejszych Żydów w czasie Zagłady i okresie powojennym. Angażuje się w działania na rzecz przywracania pamięci o podhalańskich Żydach. Jest Liderką Dialogu wspieraną przez Fundację Forum Dialogu oraz wolontariuszką projektu „Ludzie nie Liczby” Fundacji Centrum Rodziny Popiela. Jej dotychczasowa praca umożliwiła imienne upamiętnienie kilku tysięcy Żydów Podhala.

W 2019 r. obroniła rozprawę doktorską pod tytułem „Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej – głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia”. Jej dysertacja, pisana pod opieką dr hab. Małgorzaty Melchior i dr Łukasza Mikołajewskiego, otrzymała w 2020 r. pierwszą nagrodę ex aequo w IX Edycji Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu a także pierwszą nagrodę ex aequo w VIII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki, obronioną w 2019 r. W 2022 r. otrzymała Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. W tym samym roku przyznano jej Nagrodę Fundacji Polcul im. Jana Bonieckiego za działalność społeczną związaną z przedmiotem badań naukowych oraz odwagę w poruszaniu trudnych tematów historycznych. W 2023 r. jako osoba zasłużona dla ratowania żydowskiego dziedzictwa otrzymała odznaczenie „Chroniąc Pamięć”.

Zainteresowania badawcze:
życie i zagłada Żydów na polskiej prowincji; mikrohistoria; stosunki polsko-żydowskie; historia mówiona
 

Najważniejsze publikacje :

 • “The Poles Are Taking Over All of Rabka”: A Microhistory of Ethnic Cleansing, [w:] No Neighbors’ Lands in Postwar Europe. Vanishing Others, red. Anna Wylegała, Sabina Rutar i Małgorzata Łukianow, Palgrave Macmillan, 2023.
 • Rescue and Smuggling Networks in the Polish-Slovak Borderland during the Holocaust, [w:] Entanglements of War: Social Networks during the Holocaust, red. Eliyana R. Adler, Natalia Aleksiun, Yad Vashem, Jerozolima 2022.
 • Sieci przetrwania – przemytnicy z Podhala i Spisza w czasie Zagłady, [w:] Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN, Warszawa 2022, nr 18.
 • Nowy Targ County, [w:] Night without End. The Fate of Jews in German-Occupied Poland, red. Barbara Engelking i Jan Grabowski, Indiana University Press, Bloomington 2022.
 • Comment échapper à la mort? Le cas des Juifs de la region de Nowy Targ, [w:] Les Polonais et la Shoah, red. Audrey Kichelewski, Judith Lyon-Caen, Jean Charles Szurek i Annette Wieviorka, CNRS Éditions, Paryż 2019.
 • “The children are in a state of true panic” Postwar Anti-Jewish Violence in Podhale and Its Youngest Victims, [in:] Yad Vashem Studies 46 [1], Jerusalem: The International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem, Yad Vashem, Jerozolima 2018. Artykuł ukazał się też w hebrajskojęzycznym wydaniu Yad Yashem Studies.
 • Powiat nowotarski, [w:] DALEJ JEST NOC. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018.
 • „To już nie jest szczyt tylko głupoty, to jest podłość i zdrada” – ruch Goralenvolk a zagłada podhalańskich Żydów, [w:] Jak się rodzi zło. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacja na Rzecz MSDM, Oświęcim 2018.
 • „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945-1947, [w:] Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN, Warszawa 2015, nr 11 (wersja angielska artykułu “Why Did They, Who Had Suffered So Much and Endured, Have to Die?” : The Jewish victims of armed violence in Podhale (1945-1947) ukazała się w 2017 r. w Holocaust Studies and Materials. Journal of the Polish Center for Holocaust Research).
 • "Singerowie mieli sklep…”. Historia pewnej rodziny i jej mienia, [w:] Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950, red. Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2014.
 • Zagłada sztetl Gritze, [w:] Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN, Warszawa 2007, nr 3.

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl