Drukuj  

Foto z seminarium - październik 2014 r.


9 października 2014
Prezentacja najnowszego, XV. tomu edycji Archiwum Ringelbluma
Wrzesień 1939. Listy kaliskie.
Listy płockie

Tadeusz Epsztain, Aleksandra Bańkowska, Justyna Majewska
prowadzenie Barbara Engelking

W trakcie naszego spotkania goście zaprezentowali najnowszy tom naukowej całości edycji Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Składa się on z trzech odrębnych części, z których każda ma inny charakter: część dotycząca września 1939 r. to zbiór relacji Żydów – uczestników wojny obronnej oraz jeńców wojennych w obozach niemieckich. W kolejnych częściach znajdują się dwie wydzielone kolekcje korespondencji, wyodrębnione już w czasie wojny przez archiwistów „Oneg Szabat”. Listy kaliskie zawierają różnorodną korespondencję z lat 1939 – 1941 Żydów zamieszkałych w Kaliszu lub pochodzących stamtąd. Kolekcja listów płockich to listy Żydów przesiedlonych z Płocka na Kielecczyznę w marcu 1941 r. skierowane do ziomkostwa płockiego w getcie warszawskim.

   Tom 15 stanowi cezurę w projekcie edycji Archiwum Ringelbluma – oznacza jego półmetek. Dyskusja toczyła się wokół problemów edycji, zastosowanych rozwiązań i dotychczasowych wniosków, założeń dalszej pracy nad wersjami drukowanymi a także prezentacją Archiwum RIngelbluma on-line i w tłumaczeniu na język angielski

 

  

 

 

 

 

 

Archiwum seminariów i relacje audio 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl