Drukuj  

Stypendium 2012


Stypendium badawcze dla młodych naukowców – doktorantów

 

Edycja 2012

 

Komisja stypendialna po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń postanowiła wyjątkowo w bieżącej edycji przyznać dwa równorzędne stypendia w pełnej wysokości na rok 2012 mgr Dagmarze Swałtek z projektem pt. Żydzi w aktach gminnych dystryktu krakowskiego oraz mgr Adamowi Sitarkowi z projektem Pracownicy administracji żydowskiej getta łódzkiego i ich rola w mechanizmie zagłady Żydów

Pragniemy podkreślić bardzo wysoki poziom nadesłanych aplikacji, na tle których w sposób szczególny wyróżniają się projekty nagrodzone

Serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że przyznane stypendium okaże się znaczącym wsparciem dla prowadzonych badań.

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

opis projektu Dagmary Swałtek

opis projektu Adama Sitarka

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl