Drukuj  

Zapis seminarium: październik 2011


20 października 2011

Zagłada Żydów na ziemiach polskich 1939-1945 -
- potrzeba syntezy czy badań podstawowych?
Adam Puławski, Robert Kuwałek, Dariusz Libionka i Andrzej Żbikowski
  


Paneliści postawili przed sobą problem stanu badań nad Zagładą i możliwych przyszłych kierunków ich rozwoju. Czy nadszedł czas syntez, czy też nadal nasza wiedza na temat Zagłady jest niewystarczająca na poziomie faktów?
Postulat powrotu do badań podstawowych wyrazili paneliści: Adam Puławski z Instytutu Pamięci Narodowej i Robert Kuwałek z Państwowego Muzeum na Majdanku, z którymi polemizowali Dariusz Libionka z Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz Andrzej Żbikowski z Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Wobec konstatacji o istnieniu „białych plam” w wiedzy historycznej o zagładzie Żydów w Polsce: obszarów niezbadanych, dopiero oczekujących uwagi historyków, należy postawić pytanie, czy stawianie śmiałych hipotez, próby syntetyzowania i eksplikacji mają zostać poddane? Czy też to właśnie dzięki nim, i towarzyszącym im procesom krytyki i weryfikacji, nie tylko nasza wiedza o faktach, ale i rozumienie zjawisk rozwijają się?
Do głosów panelistów dołączyli swoje uwagi m.in. Alina Skibińska, prof. Barbara Engelking, prof. Jan Woleński oraz uczestnicy seminarium.

   

    Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

 ::

 

 

Archiwum seminariów i relacje audio 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl