Drukuj  

Seminaria materiały czerwiec 2011


30 czerwca 2011

Dlaczego nie ma pamięci o Zagładzie?
Nowi mieszkańcy Żółkwi a Zagłada.

Anna Wylegała i Grzegorz Motyka

     

   Pamięć o Zagładzie wydaje się być szczególnie trudna w miejscach, które prócz Żydów straciły w czasie i tuż po wojnie również większość swoich nieżydowskich mieszkańców. Klasycznym przykładem takiej miejscowości na Ukrainie Zachodniej jest Żółkiew – przed wojną wielonarodowe miasteczko polsko-żydowsko-ukraińskie, obecnie zamieszkana przede wszystkim przez ukraińską ludność napływową. Nowi mieszkańcy miasta – Ukraińcy deportowani z Polski w latach 1944-46, migranci ze wsi oraz przybysze z Ukrainy Radzieckiej – z trudem adaptowali się po wojnie do nowych warunków życia, zaś władzy nie zależało na pielęgnowaniu pamięci o wielokulturowej Żółkwi i jej kresie. Marginalizacja dawnych mieszkańców miasta, milczenie nielicznych świadków i Ocalonych oraz wszechobecna radziecka propaganda sprawiły, że Zagłada zniknęła w czasach ZSRR z dyskursu publicznego. Jak wygląda pamięć o Zagładzie obecnie, po 20 latach istnienia niepodległej Ukrainy? Czy trajektorie pamięci/niepamięci są różne w różnych pokoleniach i grupach mieszkańców? Czy Zagłada ma znaczenie dla tożsamości dzisiejszych żółkwian?

Anna Wylegała (ur. 1982) – doktorantka w Szkole Nauk Społecznych PAN, przygotowuje pracę na temat lokalnej pamięci historycznej na Ukrainie Zachodniej i na polskich „ziemiach odzyskanych”. Pracuje w programie Historia Mówiona Ośrodka KARTA.

 

Udostępniamy Państwu zapis audio wystąpień panelistów i dyskusji.

 
 

    Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

 :: lipiec - październik - przerwa wakacyjna

 

 

Archiwum seminariów i relacje audio 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl