Drukuj  

Seminaria materiały maj 2011


5 maja 2011

CZY RUDOLF HÖSS MOŻE BYĆ ZBAWIONY albo O PARADOKSACH PRZEBACZENIA NIEWYBACZALNEGO
Jacek Leociak i Tadeusz Bartoś

 

       Badania nad Zagładą Żydów prowadzone z perspektywy antropologii kultury czy filozofii uparcie krążą wokół zagadnienia (nie)wyrażalności, (nie)przedstawialności, wokół najszerzej pojętej problematyki reprezentacji tego doświadczenia zarówno w historiografii, jak i w literaturze, sztuce, filmie, teatrze, kulturze masowej, w najróżniejszych formach memorialnych i muzealnych. Refleksja o (nie)wyrażalności przybiera postać coraz bardziej zrytualizowanych konstatacji – by przywołać takie formuły jak „zakazana reprezentacja” J.-L. Nancy czy „negatywne przedstawienie” J.-F. Lyotarda. Penetrowanie tych coraz bardziej już wyeksploatowanych obszarów wywołuje znużenie. Autorzy prezentacji zachęcają do zwrócenia się ku dylematom innego rodzaju. Podejmują próbę myślenia o winie i karze, o zemście i przebaczeniu. Przede wszystkim o przebaczeniu. O warunkach możliwości i niemożliwości przebaczenia. Na tej drodze spotykają filozofów – przede wszystkim Jacques’a Derride, ale też Nietzschego, Schelera, Jaspersa. Spotykają katów – przedostatniego komendanta Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hössa. Spotykają ofiary (więźniów Auschwitz-Birkenau, a wśród nich tych, którym udało się przeżyć – jak Tadeusz Borowski, Primo Levy, Elie Wiesel, Jean Améry, a także tych, których zgładzono – jak więźniowie Sonderkommando w Birkenau.

 

Udostępniamy Państwu zapis audio wystąpień panelistów i dyskusji.

 
   

    Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

 :: 30 czerwca 2011 - Anna Wylegała oraz Grzegorz Motyka, Dlaczego nie ma pamięci o Zagładzie? Nowi mieszkańcy Żółkwi a Zagłada.

 

 

Archiwum seminariów i relacje audio 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl