Drukuj  

Seminaria materiały: maj 2010


27 maja 2010
Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Bartosz Kwieciński oraz Katarzyna Meroń
Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Badań Holokaustu UJ jest niezależną jednostką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Powołanie Centrum ma służyć konsolidacji badań dotyczących Holokaustu w jednym ośrodku naukowym oraz wsparciu młodych naukowców zajmujących się tą problematyką. Zadaniem CBH UJ jest prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych dotyczących Holokaustu i obszarów badawczych bezpośrednio z nim związanych oraz rozpowszechnianie wiedzy o Holokauście i innych ludobójstwach poprzez liczne działania pośród lokalnej społeczności.

W referacie przedstawiono historię powstania Centrum, działania podjęte przez Centrum w ciągu dwóch lat istnienia, najnowsze projekty badawcze i dydaktyczne oraz plany na przyszłość. Omówione zostaną przede wszystkim badania naukowe prowadzone przez Centrum, zwłaszcza wieloletni projekt badawczy o zasięgu ogólnopolskim dotyczący „Badania antysemityzmu i postaw wobec Holokaustu wśród młodzieży polskiej”. Zaprezentowano także najważniejszy obecnie projekt edukacyjny, jakim jest Szkoła Letnia „Nauczanie o Holokauście”. W referacie przedstawiono także: program planowanych studiów II stopnia „Wiedza o Holokauście i Totalitaryzmach” oraz koncepcję powstania Archiwum Wizualnych Badań nad Zagładą Żydów.

 

 


 

 

 

 

 

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, dyrektorka Centrum Badań Holokaustu UJ, członek Rady Programowej Panelu Ekspertów przy OBWE (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka w Warszawie). Zainteresowania badawcze: uprzedzenia społeczne, antysemityzm, pamięć o Holokauście, edukacja międzykulturowa, polityka pojednania. Publikacje: Me – Us – Them. Ethnic Prejudices and Alternative Methods of Education: The Case of Poland (2003), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych (2003, 2004), Dlaczego należy uczyć o Holokauście? (red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs i Leszek Hońdo; 2003, 2004, 2005), The Holocaust:Voices of Scholars (red. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Wydawnictwo Austeria, Kraków, 2009). Członek polskiej delegacji w Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

Bartosz Kwieciński, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (doktorat pt. „Shoah Claude’a Lanzmanna i Lista Schindlera Stevena Spielberga jako dwa modele wizualnej pamięci Zagłady” obroniony z wyróżnieniem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w 2009), absolwent kulturoznawstwa o specjalności filmoznawstwo. Asystent w Centrum Badań Holokaustu UJ. Autor  artykułów dotyczących kształtowania i deformacji pamięci Zagłady w przedstawieniach filmowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej narracji historycznej. Zainteresowania naukowe: pamięć Zagłady i jej kształty obecne w dyskursie filmowym, mitotwórcza funkcja propagandy antysemickiej, problematyka „dekorum” i ograniczenia etyczne reprezentacji Holokaustu, meandry kształtów pamięci Zagłady w PRL-u.
 
Katarzyna Meroń, doktorantka w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca na temat edukacji o Holokauście w muzeach i miejscach pamięci), stypendystka programu wymiany młodzieży organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich (Polish Israeli Youth Encounter), finalistka konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie w roku 2009, wolontariuszka w Małopolskim Instytucie Kultury oraz w Stowarzyszeniu Edukacji Nieformalnej KULTURAtka. Zainteresowania badawcze: Holokaust, zagadnienia dziedzictwa, pamięci i wykorzystania przestrzeni kulturowej.

 

 

 

 

    Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • 24 czerwca 2010 - Paweł Dobrosielski, Bohater bez niewinności – doświadczenie Zagłady w literaturze nie-holokaustowej

 

 

Archiwum seminariów i relacje audio

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl