Drukuj  

Seminaria materiały: marzec 2010


25 marca 2010
Monika Polit
Mordechaj Chaim Rumkowski - Uwagi do przedwojennej biografi

 

 

 

 Przez kilka ostatnich lat kolekcjonowałam teksty pisane w getcie łódzkim. Szczególnie interesowały mnie te, które poświęcono postaci Chaimowi Mordechajowi Rumkowskiego. Napisanie niektórych z nich, mam tu na myśli zapisy oficjalne i półoficjalne zlecił on sam, inne, takie jak wierszowane i prozatorskie utwory pochwalne oraz pamflety czy satyry inspirowała jego postać. Moją kwerendę prowadziłam naiwnie przekonana o tym, że pisanie o tekstach, śledzenie tekstowych twarzy ich bohatera – MCHR, że wyłuskiwanie z nich jego kolejnych kreacji zwalnia mnie z obowiązku konfrontowania się z jego biografią, z zaświadczoną liczbą danych składających się na jego pozatekstowe życie, na jego prawdziwą egzystencję. Pytana o cel mojej pracy zawsze dopowiadałam, że nie piszę jego biografii a tylko analizuję dostępne mi o nim zapisy, że dociekam, jak, a czasem i po co, zostały skonstruowane. Tymczasem kolejne lektury, dokumenty, szczególnie zapisy mów Rumkowskiego, zaczęły mi uzmysławiać konieczność zwrotu ku biografii, wskazywać na nieodzowność dokonania pewnych podstawowych ustaleń dotyczących kolei jego życia, szczególnie losów przedwojennych, których rozpoznanie wydało mi się niezwykle pomocne w rozumieniu jego gettowej historii.

Monika Polit - historyk, pracownik naukowy i tłumacz jęz. Jidysz w ŻIH INB. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2003 pod kierunkiem dr Jacka Leociaka napisała pracę magisterską zatytułowaną "Kronika Getta Łódzkiego i inne teksty z Archiwum Przełożonego Starszeństwa Żydów".  Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą postaci ChM.Rumkowskiego i tekstom wokół niej  powstałym. Zajmuje się językiem i literaturą jidysz. Ostatnio opublikowała tłumaczenia Szmul Rozensztajn, Notatnik i Perec Opoczyński, Reportaże z getta warszawskiego

  

    Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • 22 kwietnia 2010 - Marta Janczewska, Dyskurs na temat śmierci w Gazecie Żydowskiej oraz w polskojęzycznej prasie podziemnej getta warszawskiego
  • 27 maja 2010 - Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 24 czerwca 2010 - Paweł Dobrosielski, Bohater bez niewinności – doświadczenie Zagłady w literaturze nie-holokaustowej

 

 

Archiwum seminariów i relacje audio


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl