Drukuj  

Seminaria materiały: styczeń 2004


29.I.2004 
Monika Polit
Kronika getta łódzkiego. Analiza dyskursu

 

Pomysłodawcą Kroniki getta łódzkiego i jednym z kilkorga jej ówczesnych czytelników był Mordechaj Chaim Rumkowski. Pracowano nad nią w jego Archiwum. Kierownik Centrum archiwistów- Józef Klementynowski napisał, przedstawiając Przełożonemu plan pracy swojej placówki, że będzie dbać o to, by zebrany materiał jak najbardziej odpowiadał rzeczywistości, ale dodawał, że chętnie zastosuje się do wskazówek Pana Przełożonego.Inny kronikarz- Bernard Ostrowski w swojej relacji przekazał wręcz, że w Kronice można było notować jedynie to, co mogło przejść przez cenzurę Rumkowskiego, który otrzymywał kopię każdego biuletynu Kroniki. Jeden z pracowników administracji gettowej niższego szczebla mający dostęp do egzemplarzy Kroniki - Jakub Poznański zapisał w swoim dzienniku, że „Nic prócz hymnów na cześć Prezesa i niektórych danych statystycznych tam nie ma.”
 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl