Drukuj  

Seminaria materiały: grudzień 2005


Zagłada Żydów. Studia i Materiały R. I (2005), vol. 1

SPOTKANIE PROMOCYJNE


15 grudnia 2005. o godz. 18.00 w sali PANClubu w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) odbyło się spotkanie promocyjne inaugurujące pierwszy numer rocznika "Zagłada Żydów. Studia i materiały". Ponad stu przybyłych gości miało okazję spotkać się z autorami prac zamieszczonych w numerze. Profesor Marcin Kula przedstawił swoje refleksje na tematy poruszane w piśmie. Redaktor Naczelny Dariusz Libionka mówił o jego założeniach i zawartości. W dyskusji głos zabrali autorzy i zaproszeni goście oraz publiczność.

Po części naukowej rozmowy kontynuowane były w kuluarach przy lampce wina i skromnym poczęstunku.
 

Relacja ze spotkania

Prezentacja pierwszego numeru pisma Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, wzbudziła niemałe zainteresowanie. Niemal zabrakło krzeseł dla wszystkich przybyłych do sali PANClubu (w Pałacu Staszica) w czwartkowe popołudnie (15.12.2005). 

- Nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie aż tyle osób. – wyznała Monika Polit, członkini zespołu Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

Nowe pismo i jego założenia przedstawił prof. Marcin Kula, który jednocześnie poprowadził całe spotkanie. Na wstępie prof. Kula wyraził zadowolenie, że powstał rocznik „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, ponieważ dotychczas nie było publikacji cyklicznej, poświęconej wyłącznie temu epizodowi (przez duże „E”, jak podkreślił profesor) w historii. Jednocześnie prof. Kula zaznaczył, że redakcja nowego pisma powinna postarać się, by stało się ono forum dyskusyjnym ludzi o odmiennych poglądach i z różnych środowisk. Rocznik nie może być trybuną dla ludzi reprezentujących te same przekonania, patrzących na problem z tego samego punktu widzenia. Dla poparcia swoich słów profesor zauważył, że większość osób zgromadzonych na sali wywodzi się z poglądowo bliskich sobie środowisk. Drugą kwestią podjętą przez prof. Kulę było ujęcie problemu Holocaustu. Każde zagadnienie trzeba rozpatrywać w szerokiej perspektywie, między innymi poprzez porównywanie jednego zagadnienia z drugim. Błędem jest mówienie o wyjątkowości losu Żydów, o wyjątkowości Holocaustu. Profesor zaproponował, by następne numery rocznika były poświęcone Zagładzie nie tylko Żydów, ale i innych grup – przykładów w historii niestety nie brakuje.

W odpowiedzi na wystąpienie prof. Kuli, dr Dariusz Libionka, redaktor naczelny nowego pisma, podkreślił, że łamy rocznika są otwarte dla każdego, kto spełni warunki rzetelności i podstawowej metodologii w, prowadzonych przez siebie, badaniach. Dr Libionka zdradził, że tematyka kolejnych 10 numerów jest już wstępnie ustalona. Każdy numer jest zaplanowany jako monograficzny. Pierwszy dotyczy głównie stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej. Następny, drugi, będzie poświęcony kolaboracji z okupantem i powojennym rozliczeniom z kolaborantami. Do rąk czytelników ma trafić wczesną jesienią przyszłego roku.

Zuzanna Schnepf
 

 

Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl