Drukuj  

Seminarium materiały: maj 2005


19.V.2005
Dariusz Gawin
Niemiecka pamięć o Zagładzie w kontekście europejskim

 

Niemcy, największy kraj Unii Europejskie, przeżywają okres wielkich przekształceń związanych z konsekwencjami zjednoczenia. Jedna z nich jest przeniesienie stolicy Republiki Federalnej z Bonn do Berlina i wielki proces nadawania stołeczności tego miasta nowego wymiaru - w tym również poprzez wielkie projekty upamiętniania niemieckiej historii dwudziestego wieku. Jednym z istotnych elementów budowania nowego oblicza Berlina jako stolicy zjednoczonych i europejskich Niemiec jest także upamiętnianie Holocaustu i pamięci o nazistowskich zbrodniach - poprzez pomniki, muzea itp. Proces, choć pozornie skoncentrowany na przeszłości i na sferze wartości, ma także pewne konsekwencje dla budowania ideologicznej tożsamości Republiki, a w konsekwencji - biorąc pod uwagę role, jaka odgrywać chcą w Unii nowe Niemcy - także dla całej Europy. Tematem wystąpienia będzie zatem próba dekonstrukcji programu ideowego zawartego w berlińskich projektach upamiętniania ofiar zbrodni nazistowskich.

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl