Drukuj  

Seminaria materiały: styczeń 2005


27.I.2005
Łukasz Biedka i Krzysztof Szwajca
„O terapii ocalonych z Holocaustu”

 

:: relacja ze spotkania

 Psycholog Łukasz Biedka i psychiatra Krzysztof Szwajca, członkowie zespołu psychoterapeutycznego kierowanego przez prof. Marię Orwid, mówili o programie pomocy psychologicznej dla Ocalonych z Zagłady i ich dzieci. Program ten ma swój początek w latach 1990-1992, kiedy zespół Katedry Psychiatrii w Krakowie pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Orwid podjął pionierskie na gruncie polskim badania nad Ocalonymi z Holocaustu i ich potomstwem. W jego następstwie od 1995r. odbywają się dwa - trzy razy w roku kilkudniowe maratony psychoterapeutyczne dla Ocalonych, w większości członków Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Ponadto, członkowie zespołu spotykają się z Ocalonymi na sesjach indywidualnych w Warszawie i Krakowie. W ostatnich latach prowadzone są także warsztaty psychologiczne, nie mające ściśle psychoterapeutycznego charakteru, na zjazdach Stowarzyszenia i na kilkudniowych sesjach wyjazdowych z jego członkami. Od samego początku pracy z Ocalonymi ważną rolę odgrywała tematyka rodzinna, szczególnie relacje rodzice- dzieci. W efekcie potomstwo Ocalonych (tak zwane Drugie Pokolenie) zaczęło pojawiać się na sesjach razem ze swoimi rodzicami, a sześć lat temu zdecydowało, że chce mieć oddzielne spotkania terapeutyczne. Takie spotkania odbywają się od tego czasu w Krakowie, co dwa miesiące.

Programy pomocy psychologicznej dla Ocalonych z Zagłady i dla Drugiego Pokolenia funkcjonują na całym świecie. Jednak osoby doświadczone przez Holocaust żyjące w Polsce mają problemy o odmiennej nieco specyfice. Rodziny osób ocalonych z Holocaustu to rodziny mieszane, zasymilowane, o wysokim poziomie wykształcenia, ale z zaburzoną komunikacją wewnątrzrodzinną i podwójnym tabu, obejmującym nie tylko przeżycia okupacyjne Ocalonych, ale również ich żydowskie pochodzenie. Osoby te do początku lat dziewięćdziesiątych nie miały grup odniesienia, żyły w poczuciu osamotnienia i unikalności swojej życiowej sytuacji, w represyjnym systemie politycznym. Z dużą siłą pojawiają się w tej grupie problemy niejasnej, podwójnej tożsamości.

Przedmiotem wystąpienia na seminarium Centrum był opis tych wyjątkowych populacji - Ocalonych z Holocaustu i Drugiego Pokolenia, jak również charakterystyka pracy terapeutycznej z nimi.
 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl