Drukuj  

Małgorzata Melchior - Publikacje


23.II.2005
Spotkanie promocyjne książki
"Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni na 'aryjskich papierach'.
Analiza doświadczenia biograficznego" 

Małgorzata Melchior
Elżbieta Tarkowska
Mirosława Grabowska
Jerzy Jedlicki
Krystyna Janicka

 

Spotkanie poprowadziła, moderowała i komentowała Krystyna Janicka. Słowo o książce i swoje komentarze do niej wygłosili Elżbieta Tarkowska, Mirosława Grabowska i Jerzy Jedlicki. Autorka opowiadał o zamyśle pracy, wykorzystanych źródłach, metodologii badawczej i założeniach. W ciekawej i niezwykle pobudzającej dyskusji udział wzięli zaproszeni goście.

 


 

[PRZEPRASZAMY ZA ZŁĄ JAKOŚĆ TECHNICZNĄ NAGRANIA - SPOWODOWANĄ FATALNYM STANEM NAGŁOŚNIENIA]


 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl