Drukuj  

Seminaria materiały - styczeń 2008


17.I.2008
Monika Polit
"Mordechaj Rumkowski mówi do ludu"
Przemówienia Rumkowskiego wygłaszane w getcie łódzkim w latach 1941-1942

  

Mordechaj Chaim Rumkowski jako Przełożony Starszeństwa Żydów w Ghetto Litzmannstadt wygłosił co najmniej kilkadziesiąt mów skierowanych do mieszkańców łódzkiego getta. Skrupulatnie notowane przetrwały w monumentalnym dziele, jakim jest Kronika Getta Łódzkiego, zachowały się także w osobnym zbiorze starannie przygotowanym w gettowym Archiwum, stanowią też lwią część Notatnika Szmula Rozensztajna – sekretarza Rumkowskiego. Są jedynym tak obszernym tekstem-świadectwem, którego autorem jest sam Mordechaj Rumkowski. Stanowią wyjątkowy materiał do opisu i analizy sposobu myślenia Przełożonego Starszeństwa Żydów tak o swojej roli, jak i o pozycji i zadaniach podległych mu żydowskich mas.


Monika Polit
, filolog, tłumaczka i nauczycielka języka jidysz. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Centrum Badań nad Zagadą Żydów. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą tekstom literackim i paraliterackim traktującym o postaci Mordechaja Rumkowskiego oraz pracuje nad edycją dokumentów ze zbiorów Archiwum ŻIH.
 

  

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl