Drukuj  

Jakub Petelewicz


historyk, sekretarz Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Ur. 1975 w Łowiczu; 1994-1999 studia w IH UW pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Tomaszewskiego; magisterium w IH UW 1999; 1997-1999 studia dodatkowe w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; Doktorant IH UW. współpracował z Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza w IH UW, członek i sekretarz Centrum Badań nad Zagładą Żydów w IFiS PAN; sekretarz redakcji pisma Zagłada Żydów. Studia i Materiały

Zainteresowania badawcze:

Dzieje i kultura mniejszości narodowych w Polsce w okresie współczesnym, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów i kultury Żydów w Polsce. Obecnie prowadzone badania nad zagadnieniem Policji Polskiej
Generalnego Gubernatorstwa (tzw. policji granatowej) oraz jej roli i stosunku do Zagłady Żydów. Interesuje się także działalnością Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS - JSS) i Żydowskiego Ośrodka Wsparcia (JUS) w Generalnym Gubernatorstwie.

Publikował:
 
e-mail: jakubulek@wp.pl
 

Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl