Drukuj  

Marta Janczewska


 historyk literatury, od 2001 pracuje w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego IN-B w Warszawie

 

Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska pt.: Pisanie jako forma istnienia (na podstawie literatury dokumentu osobistego warszawskiego getta) napisana pod kierunkiem dr Jacka Leociaka) oraz Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (2001). Pracuje nad rozprawą doktorską na temat doświadczenia śmierci w getcie warszawskim.

 Zainteresowania badawcze:
getto warszawskie, stosunki polsko-żydowskie

Najważniejsze publikacje:
  • „Pisanie jako forma istnienia (na podstawie dokumentów z getta warszawskiego)” (w:) „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1
  • „Opowiem wam historię... Kilka uwag na temat pisarstwa Hanny Krall” (w:) „Literatura polska wobec Zagłady”, praca zbiorowa pod redakcją A. Brodzkiej–Wald, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka, Warszawa 2000;
  • „Gettowe trajektorie. O zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego” (w:) „Teksty Drugie” 2001, nr1;
  • „Jak zapisuje Zagładę Dawidek Rubinowicz” (w:) „Midrasz” 2002, nr 2;
  • Relacje z Zagłady. Inwentarz, tom 3, Warszawa 2002, współopracowanie redakcyjne;
  • Wydawca pamiętnika Stefana Ernesta O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939 – 1943, Warszawa 2003
  • Między fizjologia a kulturą. Jak zapisać głód? Na podstawie dzienników Ireny Hauser i Jury Riabinkina, [w:] Stosowność i forma: jak opowiadać o Zagładzie, red. M. Głowiński [i in], Kraków 2006
  • Obozy pracy przymusowej dla Żydów na terenie dystryktu warszawskiego, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim 1939-1945; pod red. B. Engelking, J. Leociaka i D. Libionki, Warszawa 2007
 
e-mail: mjanczewska@poczta.onet.pl
 

Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl