Drukuj  

Andrzej Żbikowski


historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów

(ur, 1953), profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w Żydowskim Instytucie Historycznym kieruje badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów. W 1993 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za rozprawę Żydzi krakowscy i ich gmina 1869-1919. W 2006 roku obronił kolokwium habilitacyjne na Wydziale Historycznym UW na podstawie książki U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 - lipiec 1941. Odbył staże naukowe w Institut Wissenschaften der Menschen w Wiedniu, Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Instytucie im. Szymona Dubnowa w Lipski i Fundacji Pamięci Szoa w Paryżu.
Od 1985 roku jest pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie w latach 2007-2008 pełnił funkcję wicedyrektora ds. nauki, edukacji i publikacji. Był profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz głównym specjalistą w Biurze Edukacji Publicznej IPN. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Najważniejsze publikacje książkowe:
 • 2010: (współautor) Atlasu historii Żydów polskich
 • 2009: (edycja) Raport Juergena Stroopa – Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje!
 • 2009: (współautor) Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1945. Atlas ziem Polski
 • 2006: U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej – wrzesień 1939-lipiec 1941
 • 2006: Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały
 • 2005: Pamięć, Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie (wraz z Barbarą Engelking, Feliksem Tychem i Jolantą Żyndul)
 • 2002: Archiwum Ringelbluma. Relacje z Kresów Wschodnich RP (tom III kompletnej edycji Archiwum Ringelbluma)
 • 2001: (edycja) Friedrich Katzmann, Rozwiązanie kwestii żydowskiej w dystrykcie Galicja
 • 2001: Żydzi w Polsce. Leksykon (wraz z J. Tomaszewskim)
 • 1997: Żydzi. Antysemityzm. Holocaust
 • 1997: Żydzi
 • 1994: Ideologia antysemicka w Polsce 1848-1918
 • 1994: Żydzi krakowscy i ich gmina 1868-1918
Najważniejsze artykuły naukowe, opracowanie i redakcja książek:
 • "Źródła wiedzy współczesnych Polaków o Żydach", (w:) Czy Polacy są antysemitami?, pod. red. I. Krzemińskiego, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996
 • redakcja książki "Żydowski Instytut Historyczny. 50 lat działalności", Warszawa 1996
 • opracowanie naukowe, posłowie, przypisy do Samuel Willenberg, "Bunt w Treblince", Res Publica, Warszawa 1992; ŻIH, Warszawa 2000
 • opracowanie naukowe, wstęp, przypisy do: Baruch Milch, "Testament", Wydawnictwo "Karta" 2001
 • "Archiwum Ringelbluma. Relacje z Kresów Wschodnich RP" (tom III kompletnej edycji Archiwum Ringelbluma, Warszawa 2002
 • "The Jews in Cracow",(w:) Studies in History of Jews in Cracow, ed. A. Assaf, E. Melzer et al., Tel Aviv 1998/1999 (w języku hebrajskim)
 • Studium: "Pogromy i mordy ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie latem 1941 roku w świetle relacji ocalałych Żydów i dokumentów sądowych",(w:) Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, K. Persak, Warszawa 2002, t. 1, s. 159-272 oraz wraz z S. Szmańską, "Relacje ocalałych Żydów o losach ludności żydowskiej w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie po 22 czerwca 1941 r.", (w:) ibidem, t. 2, s. 179-374
 
e-mail: azbikowski@jhi.pl

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl