Drukuj  

Nowy numer rocznika 'Zagłada Żydów. Studia i Materiały'


Nowy numer rocznika 'Zagłada Żydów. Studia i Materiały'

08.01.2008 17:42:43


Oddajemy do rąk czytelników trzeci numer rocznika naukowego Centrum. W tegorocznym wydaniu tematem wiodącym jest zagadnienie Zagłady małych gett, ponadto prezentujemy szerokie spektrum artykułów w stałych działach.

 więcej na stronie pisma www.zaladazydow.org 

  w numerze 3 (2007) m.in.: 

Studia

 

Karolina Panz, Zagłada sztetl Grice

Alina Skibińska, Życie codzienne Żydów w Kozienicach pod niemiecką okupacją

Yehuda Bauer, Nowogródek – historia sztetlu

Martin Dean, Gospodarka wyzysku: „warunki życia” w gettach na kresach wschodnich

Silvia Goldbaum, Tarabini Fracapane Zagłada w Danii: kwestia badań i pamięci

Adam Kopciowski, Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej

 
Sylwetki

Samuel Kassow, Emanuel Ringelblum przed wojną: człowiek i historyk

Israel Gutman, Artur Eisenbach: historyk i pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego

 
Materiały

Życie i Zagłada w Hrubieszowie w oczach młodej warszawianki – oprac. Adam Kopciowski, Dariusz Libionka

Blondyn o wyglądzie niezbyt semickim oprac. Łukasz Biedka

Zvi Kolitz, Josela Rakowera rozmowa z Bogiem. OpowiadanieZ warsztatów badawczych

Aleksandra Namysło, Udział niemieckiej administracji rejencji katowickiej w procesie organizacji akcji wymiany Żydów na obywateli niemieckich w latach 1940–1944

 
Punkty widzenia 
Czy istnieje nowy antysemityzm? Rozmowa z Raulem Hilbergiem

 

  

Oraz stałe działy:

Omówienia, recenzje, noty o książkach
Omówienia zagraniczne

Curiosa, Listy do redakcji

Wydarzenia
Omówienia wydawnictw ciągłych


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl