Drukuj  

Seminaria naukowe Centrum


Seminaria naukowe Centrum

18.06.2009 06:19:50


 

W miesiącach lipiec-sierpień 2009 przerwa wakacyjna. Zapraszamy na seminarium 29 października Agnieszka Haska wygłosi referat pt. Mencik Fuks, Małgosia Kornblum i inni. Obraz Zagłady w powieściach dla młodzieży


Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
zaprasza na otwarte seminarium naukowe

 w miesiącach lipiec-sierpień 2009 przerwa wakacyjna

 

29 października 2009

Agnieszka Haska
 
Mencik Fuks, Małgosia Kornblum i inni. Obraz Zagłady w powieściach dla młodzieży
 
   
seminarium odbędzie się w s. 154 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) 
 

Problem, czy i jak przedstawić II wojnę światową w powieściach dla dzieci i młodzieży, pojawił się już w 1946 roku, kiedy to na konferencji poświęconej literaturze dla młodego pokolenia zwyciężył postulat, że książki mają pokazywać bohaterstwo tej grupy wiekowej jako świetny wzorzec patriotyczny. Stąd w powieściach wydawanych zaraz po wojnie młodzi bohaterowie przemierzali szlak bojowy wraz z 1 Armią LWP czy pomagali konspirować rodzicom. W latach sześćdziesiątych to ujęcie się zmienia – II wojna zaczyna być częściej pokazywana jako przygoda; ważniejsze staje się także życie codzienne, niż bohaterska walka z wrogiem. Ale zarówno w powieściach wydawanych zaraz po wojnie, jak i później, w latach sześćdziesiątych, a nawet osiemdziesiątych – jednym z obowiązkowych wątków jest Zagłada Żydów. W niektórych przypadkach ogranicza się to jedynie do biernej obserwacji, częściej jednak wykorzystuje się motyw ratowania żydowskiej koleżanki czy kolegi, które dla bohaterów jest czymś oczywistym – a nawet zamienia się w niebezpieczną, ale emocjonującą przygodę. W prezentowanym referacie postaram się przedstawić najciekawsze realizacje tego tematu w powieściach z okresu PRL-u 

 

Agnieszka Haska – antropolog kultury, doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą dyskursu o kolaboracji z Niemcami w polskiej prasie konspiracyjnej w czasie okupacji. Autorka książki Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006). Sekretarz redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i materiały”. Poza działalnością naukową recenzentka książek dla dzieci i młodzieży.

    Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • lipiec-wrzesień - przerwa wakacyjna;
  • 29 października 2009 - Agnieszka Haska, Mencik Fuks, Małgosia Kornblum i inni. Obraz Zagłady w powieściach dla młodzieży

 

 

 

Archiwum seminariów i relacje audio

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl