Drukuj  

Nagroda im. Hirszowicza dla D. Libionki


Nagroda im. Hirszowicza dla D. Libionki

06.05.2009 20:24:27Dariusz Libionka
został uhonorowany nagrodą im. Prof. Łukasza Horszowicza. Wręczenie nagrody w piątek 8 maja 2009 r. o godzinie 16.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym
 


ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY
im. Emanuela Ringelbluma
KAPITUŁA NAGRODY im. Prof. ŁUKASZA HIRSZOWICZA

zapraszają na wręczenie nagrody za 2009 rok

DARIUSZOWI LIBIONCE

Uroczystość odbędzie się
w piątek 8 maja 2009 r. o godzinie 16.00

w Żydowskim Instytucie Historycznym
w Warszawie ul. Tłomackie 3/5

 

Dariusz Libionka ur. 1963, adiunkt IFIS PAN, kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Mieszka w Lublinie. Opublikował m.in.: Głową w mur. Interwencje Kazimierza Papee polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej w sprawie zbrodni niemieckich w Polsce, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, Warszawa 2006, t. II; Amia Krajowa i Delegatura Rządu wobec zagłady Żydów polskich, [w:] Polacy i Żydzi pod okupacja niemiecką w latach 1939-1945, Warszawa 2006;  Polska konspiracja wobec eksterminacji Żydów w dystrykcie warszawskim, [w:] Prowincja noc. Życie i Zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, Warszawa 2007.

NAGRODA im. Prof. ŁUKASZA HIRSZOWICZA

Nagroda im. Łukasza Hirszowicza za działalność naukową, artystyczną lub edukacyjną, upamiętniającą obecność, kulturę i losy społeczności żydowskiej w Polsce, została ufundowana w Żydowskim Instytucie Historycznym przez żonę zmarłego historyka, prof. dr Marię Hirszowicz (Londyn). Nagroda jest przyznawana corocznie niezależną decyzją jury w składzie: prof. dr Alina Brodzka-Wald, prof. dr Jerzy Jedlicki, prof. dr Jerzy Tomaszewski oraz prof. dr Feliks Tych (przewodniczący).

Łukasz (Gidon) HIRSZOWICZ, ur. w Grodnie w roku 1920, tuż przed wojną wyjechał na studia na Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. Studiował fizykę, historię i język arabski. W roku 1948 powrócił do Polski. Pracował w Instytucie Spraw Międzynarodowych, w Szkole Głównej Służby Zagranicznej, a od roku 1954 w Instytucie Historii PAN, gdzie uzyskał doktorat i habilitację. Specjalizował się w dziedzinie najnowszej historii Iranu i krajów arabskich. Najbardziej znaną jego książką, tłumaczoną na angielski, hebrajski i arabski, była Trzecia Rzesza i arabski Wschód (Warszawa 1963). Był erudytą i poliglotą, a jego wiedza, dowcip, uczynność i charakter zjednały mu grono oddanych przyjaciół.
W marcu 1968 roku jego żona, Maria Bielińska-Hirszowicz, wówczas docent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, została za obronę czynnych w ruchu demokratycznym studentów usunięta przez ministra szkolnictwa wyższego z uczelni wraz z Leszkiem Kołakowskim, Zygmuntem Baumanem i innymi opozycyjnymi uczonymi. Rok później Hirszowiczowie wyjechali do Anglii. Łukasz otrzymał zrazu stypendium naukowe w St. Antony`s College w Oxfordzie, później podjął pracę badawczą i wykłady w London School of Economics. Ponadto, w roku 1972 objął obowiązki redaktora naczelnego kwartalnika “Soviet Jewish Affairs” i pełnił je przez dwadzieścia lat, tworząc z tego czasopisma (w r. 1991 przemianowanego na “East European Jewish Affairs”) cenione w świecie naukowym i politycznym źródło informacji i opinii. Zmarł w Londynie w roku 1993.
 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl