Drukuj  

Stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie ...


Stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie ...

01.04.2009 05:27:39Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN wraz z Tkuma All-Ukrainian Center for Holocaust Studies w dniach 21-23 czerwca 2009 zaprasza na Międzynarodowe Warsztaty Naukowe pt. Stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie na Kresach Wschodnich w okresie okupacji niemieckiej i Zagłady, 1941-1944 w Przemyślu

 

 Międzynarodowe Warsztaty Naukowe

STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKO-ŻYDOWSKIE NA KRESACH WSCHODNICH
W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ I ZAGŁADY, 1941-1944

Przemyśl, 21-23 czerwca 2009

 

Mamy wielki zaszczyt i przyjemność ogłosić, że w dniach 21-23 czerwca 2009 w Przemyślu odbędzie się Międzynarodowe Warsztaty Naukowe pt. Stosunki polsko-ukraińsko-żydowskie na Kresach Wschodnich w okresie okupacji niemieckiej i Zagłady, 1941-1944. Organizatorami przedsięwzięcia są Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN oraz Tkuma All-Ukrainian Center for Holocaust Studies, przy pomocy i wsparciu innych organizacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji oraz wygłoszeniem referatu prosimy o pilny kontakt z organizatorami.

Jest to kolejna inicjatywa po sukcesie konferencji poświęconej dyskusji oraz pracy nad zagadnieniem polsko - ukraińskiego pogranicza pod okupacją sowiecką w latach 1939-1941, a także życiu społecznemu oraz wzajemnym relacją zamieszkujących te tereny ludności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej, która odbyła się w dniach 17-20 czerwca 2007 r. we Lwowie.

Podczas tegorocznego spotkania organizatorzy proponują utrzymanie formuły warsztatów podczas których podejmowane i dyskutowane będą trudne i słabo dotychczas zbadane zagadnienia wzajemny relacji pomiędzy Polakami, Ukraińcami i Żydami w obliczu najazdu hitlerowskiego, zmiany okupanta oraz Zagłady mieszczące się w następujących ramach:

  • Ukraińcy, Polacy i Żydzi w przededniu i wobec okupacji niemieckiej oraz Zagłady
  • Zagadnienie rozwoju ukraińskiej idei narodowej oraz nastawienie Ukraińców do kwestii polskiej i żydowskiej
  • Ukraińcy i Żydzi jako jednostki i zbiorowość w oczach Polaków: aspekty polityczne, konsipracyjne, społeczne i gospodarcze
  • Żydzi w obliczu Zagłady wobec żywiołu polskiego i ukraińskiego

Zapraszamy pracowników naukowych oraz doktorantów dotykających w swojej pracy badawczych szeroko rozumianej problematyki stosunków polsko-ukraińsko-żydowskich do zgłaszania propozycji referatów. Do udziału w konferencji zakwalifikowane zostaną referaty na podstawie opinii ekspertów oraz zgodności referatu z powyższymi tematami wiodącymi.

Naszym celem jest organizacja spotkania badawczego które przyczyni się o powstania i rozwoju wspólnej platformy naukowo-badawczej, jak również umożliwi wymianę doświadczeń badawczych oraz pozwoli przedyskutować zagadnienia źródłowe, a także różne drogi analizy podobnych tematów. Mamy nadzieję, że wymiana poglądów oraz dyskusja dadzą asumpt do rozwoju wzajemnych kontaktów oraz zainicjuje dialog na trudne tematy.

 

Języki konferencyjne: Polski, Ukraiński, Rosyjski.

 

 

Szczegółowy program zostanie ogłoszony w końcu maja 2009

 

 

Kontakty:

Polska:                                                                                                           Ukraina:

Jakub Petelewicz                                                                                          Igor Shchupak
e-mail: centrum@holocaustresearch.pl                                                  e-mail: historyXX@ukr.net   tkuma@tkuma.com
tel: +48 603 257 594                                                                                    tel: +38-056-744-07-23
fax: +48 22 657 28 74                                                                                  fax:+38-0562-36-87-11
                                                                                                                         cell: +38-050-340-45-66

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl