Drukuj  

Seminaria naukowe: marzec 2009


Seminaria naukowe: marzec 2009

26.02.2009 07:22:3326 marca o godz. 10.00 - Michał Bilewicz, wygłosi referat nt. Jak przekazywać historię Holokaustu i stosunków polsko-żydowskich? Wokół odkryć psychologii społecznej.


Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
zaprasza na otwarte seminarium naukowe

 

26 marca 2009

Michał Bilewicz
Jak przekazywać historię Holokaustu i stosunków polsko-żydowskich? Wokół odkryć psychologii społecznej
 
   
seminarium odbędzie się w s. 154 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) 
 

Często po ukazaniu się ważnych książek dotyczących historii Zagłady czy stosunków polsko-żydowskich pojawiają się głosy, że „takie odkrycia mogą tylko wzbudzić antysemityzm". Od kilku lat psychologowie społeczni starają się systematycznie badać to zagadnienie i odpowiedzieć na nurtujące pytania: Jak ludzie reagują na informację, że członkowie ich grupy (rodziny, narodu, państwa) dokonali zbrodni na innych ludziach? Czy faktycznie efektem jest zawsze obrona własnej grupy i, co za tym idzie, uprzedzenia do obcych? Jeśli tak, to jak należałoby mówić o przeszłości – o ofiarach, sprawcach i biernych świadkach – aby wiedza ta została przyjęta bez oporów? Wystąpienie stanowi przegląd badań prowadzonych w Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, a dotyczących relacji polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich, jak również licznych badań prowadzonych w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Michał Bilewicz – psycholog społeczny, publicysta. Członek zespołu "Krytyki Politycznej". Koordynator Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce antyspołecznych uprzedzeń, konfliktu międzygrupowego, zagrożenia pozytywnej tożsamości społecznej i dehumanizacji, głównie na przykładzie antysemityzmu i konfliktów etnicznych. Interesuje go wpływ mechanizmów poznawczych i języka publicznego na wykluczanie mniejszości. Reprezentuje podejście empiryczne i eksperymentalne. W latach 2000-2001 redaktor naczelny pisma "Jidełe", później przez kilka lat redaktor "Słowa Żydowskiego". Publikował m.in. w "Krytyce Politycznej", "Kulturze i Społeczeństwie", "Lewą Nogą", "Midraszu", "Polityce" i na portalu lewica.pl. Współredaktor książek Żydzi i komunizm (Warszawa 2000) oraz Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim (Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9). Jego artykuł "Mit przedsiębiorstwa holokaust" ("Krytyka Polityczna" nr 1/2002), w którym zarzucał polskim środowiskom lewicowym bezkrytycznie wrogi stosunek do Izraela i powielanie antysemickich schematów, wywołał pierwszą polską debatę o "nowym antysemityzmie".Współautor "Listu warszawskiego" – interwencji w sprawie napaści prawicowych bojówek na krakowski Marsz Tolerancji w maju 2004 roku.


 Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • 30 kwietnia 2009 - Jan Grabowski, Niemiecka propaganda antyżydowska skierowana do Polaków, 1939-1945. Filmy, plakaty, wystawy
  • 28 maja 2009 - Katarzyna Madoń-Mitzner, Piotr Filipkowski, Mauthausen Survivors Documentation Project – relacje polskie, wątki żydowskie
  • 18 czerwca 2009 - Agnieszka Haska, Mencik Fuks, Małgosia Kornblum i inni. Obraz Zagłady w powieściach dla młodzieży

 

Archiwum seminariów i relacje audio

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl