Drukuj  

Seminaria naukowe: styczeń 2009


Seminaria naukowe: styczeń 2009

23.12.2008 10:35:2329 stycznia o godz. 10.00 Grzegorz Krzywiec wygłosi referat nt. Antysemityzm millenarystyczny w polskiej tradycji politycznej? Casus Romana Dmowskiego
Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
zaprasza na otwarte seminarium naukowe

 

29 stycznia 2009

Grzgorz Krzywiec

Antysemityzm millenarystyczny w polskiej tradycji politycznej? Casus Romana Dmowskiego

 

seminarium odbędzie się w s. 154 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) 
 
Prezentacja będzie próbą analizy ideologicznego antysemityzmu współzałożyciela i głównego ideologa Narodowej Demokracji, Romana Dmowskiego (1864-1939). Przypadek antysemityzmu Dmowskiego będzie spojrzeniem na całościową wizję światopoglądową, w której obok darwinizmu społecznego i nacjonalistycznej mobilizacji społeczeństwa kluczową rolę odgrywa antysemicki rasizm. Poglądy Dmowskiego będą skonfrontowane z innymi nurtami polskiego dyskursu antysemickiego: „postępowym antysemityzmem” (m. in. A. Niemojewskiego), klerykalnym antysemityzmem (m.in. T.Jeske-Choińskiego, J. Kruszyńskiego, S.Trzeciaka), a także przekonaniami faszyzującego pokolenia lat 30. XX wieku (m.in. J. Giertycha, J. Mosdorfa, T.Gluzińskiego).

Grzegorz Krzywiec - jest adiunktem w Pracowni Dziejów Inteligencji w Instytucie Historii PAN. Przygotowuje do druku pracę pt. Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (Neriton, 2009). Zajmuje się dziejami polskiej inteligencji na przełomie wieków (XIX/XX), stosunkami polsko-żydowskimi i przede wszystkim nowoczesnym antysemityzmem w kontekście środkowoeuropejskim.


 Najbliższe seminaria naukowe Centrum:

  • 29 styczeń 2009 - Grzegorz Krzywiec, Antysemityzm millenarystyczny w polskiej tradycji politycznej? Casus Romana Dmowskiego
  • 27 luty 2009 - Adam Puławski, Polskie podziemie i rząd w Londynie wobec masowych wywózek ludności żydowskiej do obozów zagłady (lipiec 1941-lipiec/wrzesień 1942)

 

Archiwum seminariów i relacje audio

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl