Drukuj  

Call for Articles »Zagłada Żydów. Studia i Materiały« 2023


Call for Articles »Zagłada Żydów. Studia i Materiały« 2023

25.08.2022 10:08:07


   
Redakcja rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" zaprasza autorów do nadsyłania propozycji tekstów do numeru rocznika w 2023 roku. Numer 19 będzie poświęcony powojennym ROZLICZENIOM oraz POSZUKIWANIU SPRAWIEDLIWOŚCI

 


Call for Articles

ROK 2023

Rozliczenia w pierwszych latach po Zagładzie: sprawiedliwość, zemsta, pamięć

Numer 19 naszego rocznika będzie poświęcony powojennym ROZLICZENIOM, ze szczególnym naciskiem na POSZUKIWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI w latach 1944–1949. Źródłami do badań mogą być akta dochodzeń prokuratorskich, akta procesów zbrodniarzy nazistowskich i kolaborantów, akta sądów społecznych i koleżeńskich, a także akta sądów grodzkich, rozstrzygających sprawy dotyczące mienia. Materiały te są od wielu lat wykorzystywane przez badaczy, ale wciąż w sposób niewyczerpujący ich potencjału i ogromnego zasobu (czytaj więcej ...)

Kalendarz i procedura przyjmowania tekstów

31 października 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania propozycji artykułu zawierającego:

  • konspekt artykułu, na który się składają: tytuł, główne tezy, metodologia, źródła; objętość do 1800 znaków,
  • krótka nota o autorze zawierająca informacje o karierze akademickiej, bieżącej afiliacji, zainteresowaniach i dokonaniach badawczych, wykaz najważniejszych publikacji.
Propozycję artykułu należy przesyłać mailowo na adres redakcji: redakcja@holocaustresearch.pl

15 listopada 2022 r. – termin ostatecznej decyzji Redakcji o przyjęciu propozycji i zamawiania tekstów

1 marca 2023 r. – nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów poprzez system czasopisma - 
https://zagladazydow.pl/index.php/zz/about/submissions 

więcej ...


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl