Drukuj  

Transmisja live - Konferencja w 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego


Transmisja live - Konferencja w 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego

16.11.2020 05:42:11


  
Zapraszamy do transmisji live konferencji naukowej pn. »... wiadomość ta spadła jak grom" w 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego oganizowanej wspólnie z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Żydowskim Instytutem Historycznym - START16 listopada (poniedziałek) o godz. 10.00


Konferencja naukowa „>>…wiadomość ta spadła jak grom<< 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego”
16 listopada 2020 r., godz. 10.00 - 14.00

 

Transmisja live rozpocznie się o godz. 10.00

 

Transmisję mozna oglądać także na na Facebook Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz w mediach i kanałąch współorganizatorów oraz na kanale Muzeum POLIN na YouTube

 

Program konferencji:

10.00-10.30 Otwarcie konferencji

10.30-11.00 Paweł Śpiewak, prezentacja wystawy „Gdzie jesteś?” w Żydowskim Instytucie Historycznym

11.00-12.30 Panel I

moderator: Krzysztof Persak

Jacek Leociak „Tworzenie getta warszawskiego jako proces (listopad 1939 – listopad 1940): topografia, przebieg i zmiany granic”

Justyna Majewska „>>Zakomunikowano nam o strefie osiedlenia<< Wyobrażenia Żydów na temat getta”

Agnieszka Haska „Iść czy nie iść do getta? Żydzi warszawscy wobec utworzenia dzielnicy zamkniętej”

12.30-13.00 Przerwa

13.00-14.00 Panel II

moderator: Michał Trębacz

Marta Janczewska „O (nielicznych) Polakach, którzy poszli do getta”

Szymon Rudnicki „Od getta postulowanego do getta utworzonego przez wroga. Obóz narodowy a getto 1932-1942”

 

Organizatorzy:

Partner:

 

  


 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl