Drukuj  

Nagroda im. Israela Gutmana za rok 2015 dla Karoliny Panz


Nagroda im. Israela Gutmana za rok 2015 dla Karoliny Panz

15.11.2016 10:35:14Laureatką "zerowej" edycji Nagody im. Israela Gutmana została Karolina Panz za artykuł pt. „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947


W bieżącym roku NAGRODĘ im. Israela Gutmana dla najlepszego artykułu naukowego poświęconego tematowi Zagłady otrzymuje Karolina Panz za tekst pt. „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947, opublikowany w 11 tomie rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" na ss. 30-89

 

Karolina Panz, fot. M. Śmiarowski
Karolina Panz
(fot. M. Śmiarowski/Forum Dialogu)

Karolina Panz otrzymuje to wyróżnienie za rzetelne opracowanie problematyki bardzo trudnej, obciążonej stereotypami, zmistyfikowanej, poddawanej manipulacjom i przekłamaniom, ciągle wywołującej gwałtowne emocje i spory. Chodzi o traktowanie Żydów ocalałych z Zagłady przez członków podziemia antykomunistycznego. Choć wcześniej pisano na ten temat wielokrotnie, Karolina Panz z jednej strony zweryfikowała lub uzupełniła ustalenia swoich poprzedników, z drugiej zaś potrafiła powiedzieć nam coś istotnie nowego. Nie tylko o sprawcach tych zbrodni, lecz przede wszystkim o ich ofiarach, traktowanych zwykle czysto instrumentalnie. Podejmowanie tego rodzaju tematyki w dobie promowanego przez władze kultu „żołnierzy wyklętych” i w wyjątkowo niesprzyjającym klimacie politycznym wymaga sporej odwagi. Wymaga też szczególnej dbałości o udokumentowanie stawianych tez i wszechstronne naświetlenie problemu. Z satysfakcją odnotowujemy, że Karolinie Panz udało się sprostać wysokim standardom rzemiosła historycznego.

 

Wręczenie nagrody
oraz prezentacja najnowszego numeru rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"
odbędzie się 5 grudnia br. o godz. 18.00
w sali im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl