Drukuj  

Uroczystość wręczenia prof. Barbarze Engelking nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej


Uroczystość wręczenia prof. Barbarze Engelking nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej

06.09.2013 06:58:0011 września o godz. 18.00 w Żydowskim Instytucie Historycznym odbędzie się uroczyste wręczenie profesor Barbarze Engelking Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej
 


Zapraszamy na
Uroczystość wręczenia Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej
prof. Barbarze Engelking

11 września 2013 r.; godz. 18.00
Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5, Warszawa

Profesor Barbara Engelking wygłosi wykład pt.
„Sny jako źródło do badań nad Zagładą”.

 

Komitet Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej w roku 2013 przyznał nagroda prof. dr hab. Barbarze Engelking. Ustanowiona przez prof. Jana Karskiego w 1992 roku i administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku, nagroda przyznawana jest autorom publikacji traktujących o życiu żydowskim w Polsce i odzwierciedlających wkład Żydów w kulturę polską.

Wyboru laureatów nagrody dokonuje Komitet w składzie: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, prof. Paweł Śpiewak (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO Institute for Jewish Research).

Profesor Barbara Engelking jest psychologiem i socjologiem, kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego i okupacyjnej Warszawy oraz zagłady Żydów. W 1993 uzyskała w IFiS PAN stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych po obronie pracy doktorskiej pt. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje w relacjach autobiograficznych, przygotowanej pod kierunkiem prof. Aldony Jawłowskiej-Konstanciak. W 2002 uzyskała w IFiS PAN stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii (specjalność: socjologia kultury) na podstawie rozprawy habilitacyjnej Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście.

Jej zainteresowania badawcze to doświadczenie Holocaustu w relacjach Ocalałych oraz próba opisu tego doświadczenia w świetle wszelkich innych dostępnych źródeł (dokumentów urzędowych i osobistych, listów, relacji, wspomnień) i perspektyw (ofiar,

świadków, katów), historia getta warszawskiego i jego życie codzienne, codzienność okupacyjnej Warszawy, wyzwania i dylematy moralne w okresie Zagłady.

Profesor Barbara Engelking jest też założycielką Centrum Badań nad Zagładą Żydów, którego działalnością kieruje od chwili jego utworzenia w 2003 roku. Centrum wydaje pismo „Zagłada Żydów, Studia i Materiały”, którego ukazało się dotychczas 8 roczników. W ramach Centrum działa i tworzy grupa współpracowników, specjalistów w różnych dziedzinach, których łączy dążenie do zgłębienia sytuacji Żydów na terenach Generalnego Gubernatorstwa, pozbawionych wszelkich możliwości ratowania swojego życia. W poważnym stopniu badacze ci koncentrują się na Żydach uciekinierach szukających pomocy i ratunku wśród miejscowej ludności, a znajdujących najczęściej niechęć czy wprost wrogość i gotowość współdziałania z okupantami w tropieniu ukrywających się jeszcze ocaleńcow.


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl