Drukuj  

MKiDN zmienia decyzje w sprawie dofinansowania dla rocznika »Zagłada Żydów. Studia i Materiały«


MKiDN zmienia decyzje w sprawie dofinansowania dla rocznika »Zagłada Żydów. Studia i Materiały«

27.02.2013 10:35:41W ogłoszonej właśnie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czytamy, że uwzględnione zostało nasze odwołanie. Zarówno tegoroczna edycja "Zagłady Żydów. Studia i Materiały" jak i angoljęzyczny numer "Holocaust Studies and Materials" otrzymają dotację.
 


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło ostaetczną listę befeficjentów programu MKiDN w priorytecie "Literatura i czytelnictwo / Czasopisma" na rok 2013 r. Nasze odwołanie zostało uwzględnione i oba wnioski zostaną wsparte dofinansowaniem z budzetu programu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim czytelniokom, przyjaciołom i ludziom dobrej woli, którzy wsparli nas w proteście przeciwko nie otrzymaniu dotacji oraz w staraniach o pozytywne rozpatrzenie odwołania. Szczególnie chcemy podziękować red. Michałowi Okońskiemu z "Tygodnika Powszechnego", red. Katarzynie Markusz z jewish.org.pl i JTA oraz red. Małgorzacie I. Niemczyńskiej z "Gazety Wyborczej"

 

Bardzo się cieszymy z decyzji Ministra i radością kontynuujemy prace nad tegorocznymi edycjami.

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl