Drukuj  

Uroczystość wręczenia Alinie Skibińskiej Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012


Uroczystość wręczenia Alinie Skibińskiej Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012

01.10.2012 15:01:40Zapraszamy 16 października o godz. 18.00 na uroczyste wręczenie Alinie Skibińskiej Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012
 


ALINA SKIBIŃSKA laureatką Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2012

Uroczystość wręczenia nagrody obędzie się 16 października 2012 roku, o godzinie 18:00 w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym, wejście od ul. Tłomackie

Laudację na cześć laureatki wygłosi prof. dr hab. Feliks Tych.

Nagroda ta, ustanowiona przez Profesora Jana Karskiego w 1992 roku i administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku, jest przyznawana dorocznie autorom publikacji odzwierciedlających wkład Żydów polskich w kulturę polską. Wysokość nagrody wynosi $5000. Laureatkę nagrody wybrał Komitet w składzie: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, prof. Paweł Śpiewak (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO Institute for Jewish Research) i Marek Web, sekretarz Komitetu Nagrody.

 

Alina Skibińska jest badaczką dziejów Żydów polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Jest przedstawicielką w Polsce U.S. Holocaust Memorial Museum (USHMM) w Waszyngtonie. Z ramienia USHMM współpracuje z instytucjami gromadzącymi i opracowującymi materiały archiwalne o Zagładzie; pośredniczy również w kontaktach między USHMM a naukowcami, historykami, archiwistami i pracownikami muzeów w Polsce. Od 2003 roku jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i członkiem redakcji rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” w którym też drukuje wiele swoich prac. Uczestniczyła w projektach badawczych Centrum poświęconych takim zagadnieniom jak: życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, 1939-1945; bezpośrednie i długofalowe skutki Zagłady w Polsce, 1944-2010; ludność wiejska w Generalnym Gubernatorstwie wobec Zagłady i ukrywania się Żydów, 1942-1945; losy mienia żydowskiego pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939-1950.


Skibińska jest autorką i współautorką szeregu artykułów które koncentrują się na wojennych i bezpośrednio powojennych losach ludności żydowskiej, zbrodniach popełnianych na ukrywających się Żydach, losach Żydów wysiedlonych z warszawskiego getta do obozów i sytuacji Żydów ukrywających się po aryjskiej stronie. We współpracy z innymi historykami polskimi opublikowała przewodnik archiwalno-bibliograficzny do badań oraz wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich.


Najnowsza pozycja opublikowana przez Alinę Skibińską (wspólnie z Tadeuszem Markielem) to książka pt. „Jakie to ma znaczenie czy zrobili to z chciwości?” Zagłada domu Trynczerów, Warszawa 2011. Książka była nominowana do Nagrody Historycznej „Polityki” za rok 2011.


Zmarły 15 lipca 2000 roku Profesor Jan Karski był w czasie wojny kurierem rządu polskiego w Londynie. Przedostał się z okupowanej Polski na Zachód i przekazał rządom alianckim informacje o postępującej zagładzie ludności żydowskiej w Polsce dokonywanej przez okupantów niemieckich.


Nagroda została ufundowana przez Jana Karskiego dla uhonorowania pamięci jego żony, Poli Nireńskiej, tancerki i choreografa, która w czasie wojny uratowała się, jako jedyna z ponad siedemdziesięcioosobowej rodziny żydowskiej. W poprzednich latach laureatami Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej byli: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski i Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria i Kazimierz Piechotkowie, ks. Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joachim Russek, Joanna Tokarska-Bakir, Szymon Rudnicki, Aleksander B. Skotnicki, Joanna Nalewajko-Kulikov i Marcin Wodziński.


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl