Drukuj  

Białostockie spotkanie z Aliną Skibińską: JAKIE TO MA ZNACZENIE CZY ZROBILI TO Z CHCIWOŚCI ...


Białostockie spotkanie z Aliną Skibińską: JAKIE TO MA ZNACZENIE CZY ZROBILI TO Z CHCIWOŚCI ...

10.08.2012 13:17:00Zapraszamy na białostockie spotkanie z Aliną Skibińską wokół książki pt. "Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to chciwości? Zagłada domu Trynczerów" 16 sierpnia 2012 (czwartek), godz. 18.00
 

Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości?
gość z Centrum Badań nad Zagładą Żydów: Alina Skibińska
spotkanie poświęcone książce pt. Jakie to ma znaczenie, czy zrobili to z chciwości? Zagłada domu Trynczerów
16 sierpnia 2012, (czwartek), godz. 18.00; Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, Białystok

Książka poświęcona jest wojennym losom polskiej i żydowskiej społeczności wsi Gniewczyna, gmina Tryńcza, powiat Przeworsk (dziś woj. Podkarpackie). „Akcję Reinhardt”, czyli plan całkowitego wyniszczenia ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, Niemcy zaplanowali w powiecie jarosławskim na sierpień 1942 r. Do wyłapywania uciekinierów i ukrywających się, prócz sił okupanta, policji granatowej i jednostek pomocniczych, wciągano także ludność miejscową stosując system zachęt (nagród), nakazów, oraz gróźb i kar. Zdarzało się, że służyły temu celowi funkcjonujące od 1942 r. w każdej wsi warty nocne oraz miejscowe ochotnicze straże pożarne. Udział w akcjach wiązał się niejednokrotnie z partycypacją uczestników w przejmowaniu mienia prześladowanych i mordowanych Żydów.

Tadeusz Markiel był wówczas trzynastoletnim chłopcem i świadkiem wstrząsających wydarzeń, które rozegrały się we wsi przy współudziale jej polskich mieszkańców oraz ukraińskich żandarmów. Po latach opisał to, co widział oraz swoje przeżycia w niezwykle szczegółowej i poruszającej relacji opublikowanej przez miesięcznik „Znak”. O niej właśnie pisał Dariusz Libionka.
Książka zawiera rozszerzoną wersję relacji Tadeusz Markiela oraz opracowanie historyczne tych wydarzeń przygotowane przez Alinę Skibińską. Analiza historyczna pokazuje, że relacja naocznego świadka jest prawdziwa niemal we wszystkich szczegółach, a dodatkowe źródła służą jej uzupełnieniu o fakty ważne dla zrozumienia tego, co się wydarzyło na polskiej prowincji podczas wojny.

Tragedie, które miały miejsce w Gniewczynie nie były jednostkowymi i wyjątkowymi epizodami, ale różnią się od innych podobnych im wydarzeń tym, że zostały głęboko i na zawsze zapamiętane i opisane przez ich świadka, Tadeusza Markiela.

Alina Skibińska - historyk przedstawiciel United States Holocaust Memorial Museum w Warszawie. Ukończyła studia w IH UW, pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Tomaszewskiego pt. „Życie gospodarcze Żydów w świetle relacji polskich XIX wieku” obroniła w 1996r. Od 1996r. przedstawiciel w Polsce the United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C., zatrudniona w Center for Advanced Holocaust Studies, International Archival Programs Division tego Muzeum. Zajmuje się między innymi badaniami i kwerendami archiwalnymi prowadzonymi na rzecz muzeum we wszystkich najważniejszych archiwach polskich na terenie całego kraju oraz opracowaniem materiałów archiwalnych zmikrofilmowanych w Polsce dla Archiwum USHMM. Pośredniczy w kontaktach między USHMM a naukowcami, historykami, archiwistami i pracownikami muzeów w Polsce. Pracuje na rzecz pozostałych działów USHMM takich jak Dział Wystaw, Historii Mówionej (Oral History), Dział Zbiorów i innych.


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl