Drukuj  

Stypendium dla młodych naukowców przyznane


Stypendium dla młodych naukowców przyznane

01.12.2011 08:53:46Stypendium badawcze dla młodych naukowców – doktorantów na rok 2012 zostało przyznane. Komisja stypendialna postanowiła przyznać dwa równorzędne stypendia


Komisja stypendialna po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń postanowiła wyjątkowo w bieżącej edycji przyznać dwa równorzędne stypendia na rok 2012 w pełnej wysokości mgr Dagmarze Swałtek z projektem pt. Żydzi w aktach gminnych dystryktu krakowskiego oraz mgr Adamowi Sitarkowi z projektem Pracownicy administracji żydowskiej getta łódzkiego i ich rola w mechanizmie zagłady Żydów

więcej


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl