Drukuj  

Warsztaty z publikacją WYBÓR ŹRÓDEŁ - Wrocław


Warsztaty z publikacją WYBÓR ŹRÓDEŁ - Wrocław

28.11.2010 12:58:3927 listopada 2010 r. we Wrocławiu kilkudziesięciu nauczycieli z rejonu Podkarpacia uczestniczyło w  warsztatach pt. Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich w praktyce szkolnej.


Warsztaty dla edukatorów i nauczycieli historii, jęz. polskiego, etyki i WOS w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich w praktyce szkolnej
Wrocław 27 listopada 2010
 

W  sobotę 27 listopada w Szkole Podstawowej nr 63 we Wrocławiu odbyły się warsztaty zorganizowane we współpracy z Wrocłąwskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kilkudziesięciu nauczycieli historii, jęz. polskiego, filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie z Wrocławia i okolicznych miejscowości uczestniczyło w wykładach, ćwiczeniach warsztatowych oraz dyskusji dotyczących wykorzystania w praktyce szkolnej publikacji pt. Źródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz sposób ich wykorzystania w procesie dydaktycznym i realizowanej podstawie programowej. Wiesława Młynarczyk i Robert Szuchta w trakcie wykładu, ćwiczeń oraz dyskusji zaprezentowali uczestnikom publikacje oraz narzędzia metodyczne oraz przykłady ćwiczeń opartych o zawarte w książce teksty źródeł historycznych i literackich. Na zakończenie odbyła się ożywiona dyskusja podczas której uczestnicy zgłaszali swoje obserwacje oraz pomysły pracy z 'Wyborem źródeł'.

Uczestnicy warsztatów otrzymali bezpłatne komplety publikacji z przeznaczeniem dla szkolnych księgozbiorów dydatkycznych. 

Dziękujemy p. Ewie Skrzywanek oraz  dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 63 we Wrocławiu za wielką pomoc i zaangażowanie w organizację warsztatów.

 

 

 


Warsztaty zralizowano dzięki dotacji:

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl