Drukuj  

Recenzja - Wybór źródeł ...


Recenzja - Wybór źródeł ...

03.05.2010 06:37:46Forum "Znak" - Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie - piórem Anny Pawlikowskiej recenzuje Wybór źródeł do nauuczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich w wrtykule pt. Źródła do nauczania o Holokauście

 


Źródła do nauczania o Holokauście
Anna Pawlikowska
 

     Centrum Badań nad Zagładą Żydów, będące jedną z najciekawszych i najlepszych polskich instytucji naukowych, wydało teraz znakomity materiał przygotowany specjalnie z myślą o nauczycielach i uczniach. Choć rzecz dotyczy edukacji o Holokauście, publikacja została pomyślana tak, aby w oparciu o nią można było dokonywać szeregu konstatacji także na aktualne tematy społeczne, jak też zatrącać o kwestie filozoficzne, tak na ogół zaniedbywane przez szkołę ...

więcej

 

 źródło: http://www.znak.org.pl/?lang1=pl&page1=reviews&subpage1=reviews00&infopassid1=286&scrt1=sn


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl