Drukuj  

Relacja z debaty o Kościele Katolickim wobec Zagłady


Relacja z debaty o Kościele Katolickim wobec Zagłady

22.04.2010 11:24:4922 kwietnia 2010 r. o godz. 18.30 w Klubie Księgarza w Warszawie odbyła się debata nt. Kościół Katolicki wobec zagłady Żydów wokół 5. numeru pisma Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Prezentujemy Pańśtwu reportaż fotograficzny z debaty oraz jej zapis audio.

 


relacja audio

22 kwietnia 2010 r.

debata

KOŚCIÓŁ KATOLICKI
WOBEC ZAGŁADY ŻYDÓW

wokół 5. numeru pisma Zagłada Żydów. Studia i Materiały

 

W panelu dział wzieli Szymon Rudnicki, Tomasz Dostatni OP oraz Stanisław Krajewski, spotkanie prowadził i moderował Jacek Leociak. Paneliści zarysowali zarówno tło historyczne (przedwojenne, z czasów okupacji, jak i powojenne) jaki i dzisiejszy ogląd stosunku kościoła do Żydów i Zaglady. W wypowiedziach przewijał się głos podnoszący z jednej strony antysemityzm kleru i hirerchów, z drugiej jednak wskazujących na zasługi poszczególnych księży w dziele niesienia pomocy Żydom, jak i wskazujący na niezwykłą otwartość w działaniach współczesnych - jak np. abp. Życiński. Gorącą dyskusję wzbudziło stwierdzenie Stanisława Krajewskiego, iż "Kościół zasadniczo nie zmienił się po Holokauście". O. Tomasz Dostatni podejmując ten temat przychylił się do zdania przedmówcy, wskazując wszakże na ważne procesy zainicjowane zwłaszcza przez encyklikę Nostra Aetate, Sobór Waykańśki Drugi i papieża Jana Pawła II. Przyznał jednak, że dziś wśród kleru i hierachów pokutują takie poglądy, o których wstyd nawet mówić. Jednak jako dobry prognostyk wskazał na fakt, że dzisiaj nie wypada, a wręcz źle widziane jest by o nich mówić - podczas gdy w II Rzeczypospolitej były one powszechne - na co wskazywał w swoim wystąpieniu Prof. Szymon Rudnicki. 

Po wypowiedziach panelistów nastąpiła burzliwa i miejscami zażarta dyskusja.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania relacji audio ze spotkania.

relacja audio

 

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl