Drukuj  

Badania


 1.  W latach 2018-2022 zespół Centrum wraz z zaproszonymi badaczami i badaczkami realizował projekt badawczy pod nazwą Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)
   
 2. W latach 2014-2018 zespół Centrum realizował projekt badawczy pod nazwą Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945 
   
 3. W 2008 roku członkowie Centrum wraz z zaproszonymi badaczami z Polski i Izraela rozpoczęli realizację projektu badawcze godotyczącego przebiegu Zagłady i stosunków polsko-żydowskich na terenach wiejskich Generalnego Gubernatorstwa pt. Ludność wiejska w Generalnym Gubernatorstwie wobec Zagłady i ukrywania się Żydów, 1942-1945. projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Claims Conference oraz The Rotschild Foundation Europe.
   
 4. W początkach roku 2007 Centrum zakończyło realizację 3-letniego grantu badawczego nt. Po obu stronach muru - społeczność żydowska w Dystrykcie Warszawskim Generalnego Gubernatorstwa [Projekt współfinansowany był z przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Claims Conference]. Pod koniec roku 2007 nakładem Centrum i Wydawnictwa IFiS PAN ukazała się publikacja Prowincja Noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim zawierająca wybrane artykuły powstałe w trakcie realizacji projektu.
   
 5. W latach 2005-2009 ukazały się kolejne numery periodyku naukowego Centrum zatytułowanego "Zagłada Żydów. Studia i Materiały". Pismo dotyka szeroko pojętych badań nad Zagładą Żydów, prezentuje studia badawcze, prace przyczynkowe, nowe i nieznnae dotąd materiały, punkty widzenia, recenzje i omówienia publikacji krajowych i zagranicznych, informuje o wydarzeniach. Kolejny numer ukaże się na jesieni 2016.

  W latach roku 2008-2013 ukazały się trzy numery w języku angielskim pt. Holocaust Studies and Materials prezentujący wybrane artykuły z numerów polskojęzycznych. Kolejne anglojęzyczne wydanie planowane jest na rok 2017.
   
 6. Centrum prowadzi comiesięczne seminaria naukowe, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych problematyką Zagłady. Odbywają się one raz w miesiącu (zwykle w ostatni czwartek miesiąca) w Pałacu Staszica. Wszystkie seminaria sa rejestrowane i udostępniane w formie relacji audio za pośrednictwem strony internetowej Centrum.
   
 7. W latach 2003-2005 członkowie Centrum uczestniczyli w dwuletnim programie badawczym „Ateliers franco-polonais Le génocide des Juifs: mémoire nationale et écriture de l’histoire”, organizowanym wspólnie przez nas, CNRS, Paris oraz IPN. W ramach tego programu odbyły się dwie sesje warsztatowe : w lipcu 2003 w Paryżu i w styczniu 2004 w Lublinie. Podsumowująca naszą współpracę konferencja odbyła się w styczniu 2005 r. w Paryżu.
   
 8. Centrum zarządza witryną internetową warszawa.getto.pl, która prezentuje bazę danych o warszawskim getcie. Znajduje się w niej niemal. 40.000 rekordów (stale uzupełnianych) dotyczących miejsc, osób i wydarzeń z warszawskiego getta wraz ze zintegrowaną mapą. Dzięki projektowi finansowanemu przez The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway baza danych zyskała przebudowaną architekturę IT oraz jest na bieżąco uzupełniana oraz tłumaczona jest na język angielski.
   
 9. Od początku swego działania Centrum rozwija projekty wydawnicze - więcej na temat działalności wydawniczej patrz w dziale Publikacje


Prace badawcze Centrum wspierają:

    

     


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl