Drukuj  

Aleksandra Bańkowska


historyczka, dr nauk humanistycznych, obecnie dokumentalistka w Pracowni Bibliografii Retrospektywnej IH PAN.

Ur. w 1980 r. w Warszawie, ukończyła Wydział Historyczny UW, w latach 2008-2016 pracowała w Żydowskim Instytucie Historycznym, w 2021 r. obroniła doktorat w Instytucie Historii PAN pt. Żydowska opieka społeczna w Warszawie w latach 1939-1943.


Zainteresowania badawcze:

Żydowska opieka społeczna na terenie Generalnego Gubernatorstwa, historia społeczna getta warszawskiego, losy elit żydowskich w czasie Zagłady, podziemne archiwa w gettach, edycja trudno dostępnych źródeł historycznych.

 

Wybrane publikacje :

 • Podziemne Archiwum Getta Białostockiego (Archiwum Mersika-Tenenbauma), „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nr 9, 2013 (z Weroniką Romanik).
 • „…W podziemiach wymienionych domów zakopane są…” Poszukiwania Archiwum Ringelbluma, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nr 12, 2016 (z Agnieszką Haską).
 • Żydowska Samopomoc Społeczna w okresie Akcji „Reinhardt”, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nr 13, 2017.
 • Jewish Social Welfare Institutions and Facilities in the General Government from 1939 to 1944. A Preliminary Study, w: „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, Special Issue, LIII (3), 2018 (wraz z bazą danych dostępną:
  https://rcin.org.pl/ihpan/dlibra/publication/84280?language=en#structure)
 • Jewish Social Self-Help as an Example of Cooperation of Jewish Activists across Ghetto Boundaries, w: Eliyana R. Adler and Natalia Aleksiun, eds., Entanglements of War: Social Networks during the Holocaust, Jerusalem: Yad Vashem Press, 2022
Redakcja naukowa edycji źródeł:
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy (ŻIH, Warszawa) t. 6: Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty, 2012 (wyd. w j. ang.: 2022). t. 11: Ludzie i prace Oneg Szabat, Warszawa 2013 (z Tadeuszem Epszteinem; wyd. w j. ang.: 2020).
 • t. 27: Żydowska Samopomoc Społeczna w Warszawie 1939-1943, 2017 (z Marią Ferenc Piotrowską).
 • Binder Elza (Eliszewa), Urman Jerzy Feliks, Strassler Szymon, Wagner Rózia, Znowu mieliśmy iluzję, że żyjemy… Dzienniki i pamiętniki z Galicji Wschodniej, Warszawa 2022.Redakcja naukowa edycji źródeł: Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy (ŻIH, Warszawa)
 • t. 6: Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty, 2012 (wyd. w j. ang.: 2022).
 • t. 11: Ludzie i prace Oneg Szabat, Warszawa 2013 (z Tadeuszem Epszteinem; wyd. w j. ang.: 2020).
 • t. 27: Żydowska Samopomoc Społeczna w Warszawie 1939-1943, 2017 (z Marią Ferenc Piotrowską).
 • Binder Elza (Eliszewa), Urman Jerzy Feliks, Strassler Szymon, Wagner Rózia, Znowu mieliśmy iluzję, że żyjemy… Dzienniki i pamiętniki z Galicji Wschodniej, Warszawa 2022.

e-mail; abankowska@ihpan.edu.pl 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl