Drukuj  

Publikacje - Wybór źródeł ...


 

powiększ      
 


kup ebook

  

 

wstęp

spis treści

spis dokumentów

 

 

 

 WYBÓR ŹRÓDEŁ DO NAUCZANIA
O ZAGŁADZIE ŻYDÓW
na okupowanych ziemiach polskich
Barbara Engelking, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, Wiesława Młynarczyk
Jakub Petelewicz, Alina Skibińska, Robert Szuchta

pod red. Aliny Skibińskiej i Roberta Szuchty
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Kwiecień 2010
publikacja zawiera CD-ROM z zawartością Wyboru
ISBN: 978-83-926831-5-5
ISBN (komplet z Ćwiczeniami): 978-83-926831-6-2
cena katalogowa kompletu : 78 PLN
liczba stron: 748; wym.: 180X250 mm; okł. miękka ze skrzydełkami

Edukacja o Zagładzie stwarza okazję do dyskusji na temat cech demokratycznego społeczeństwa i ich zagrożeń; ludzkich postaw i ich uwarunkowań; podstawowych wartości w życiu człowieka i społeczeństwa i ich antynomii: dobra–zła, miłości–nienawiści, tolerancji–dyskryminacji, odwagi–tchórzostwa i innych. O Zagładzie uczymy w kontekście walki z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Edukacja na ten trudny temat może być dobrym sposobem do kształtowania postaw tolerancji, otwartości, a także odpowiedzialności za przyszłość.

Wybór źródeł stanowi pomoc dla nauczycieli podejmujących tę problematykę na lekcjach przedmiotów humanistycznych oraz dla uczniów przygotowujących prezentacje maturalne z języka polskiego poświęcone różnym aspektom zagłady Żydów.

Wybór źródeł skierowany jest również do szerokiego kręgu odbiorców interesujących się historią najnowszą. Może służyć do pogłębienia wiedzy na temat wydarzeń związanych z Zagładą i pomóc zrozumieć to, co wydarzyło się w sercu Europy w połowie XX wieku.

Idea wydania takiej książki jest znakomita. Taka antologia tekstów jest bardzo potrzebna zarówno dla nauczyciela jak i dla zainteresowanego ucznia. Zakładam, że atrakcyjność poznawcza tej publikacji przyciągnie do niej także inne kręgi czytelników.
Prof. dr hab. Feliks Tych
 

Wybór źródeł pod redakcją Roberta Szuchty i Aliny Skibińskiej przeczytałem z wielkim zainteresowaniem i pozostaję pod dużym wrażeniem co do wkładu pracy, zakresu kwerendy i ogromu wykonanego dzieła. Z pewnością taka pozycja znajdzie liczne grono jeśli nie czytelników, to z pewnością „użytkowników” zebranych i opracowanych historycznie tekstów źródłowych, niezbędnych do nauczania młodzieży licealnej o słabo znanych, mimo iż porażających swoją grozą wydarzeniach z lat II wojny światowej.

(...) Katalog poruszonych zagadnień jest bardzo wyczerpujący, pod tym względem książka jest wyjątkowa i przekracza wszelkie obowiązujące dziś standardy.
dr hab. Andrzej Żbikowski

  powiększ 

   

 

wstęp

spis treści

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia ze źródłami
Bogdan Jędruszczak, Wiesława Młynarczyk, Robert Szuchta
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Kwiecień 2010
ISBN: 978-83-926831-2-4
ISBN (komplet z Ćwiczeniami): 978-83-926831-6-2
liczba stron: 116; wym.: 180X250 mm; okł. miękka ze skrzydełkam
i

Zbiór ćwiczeń przygotowany przez troje praktykujących nauczycieli, (...) stanowi dzieło wyjątkowe na naszym rynku wydawniczym i od dawna oczekiwane przez polskich nauczycieli humanistów. Przedstawione w nim propozycje ćwiczeń oparte są o przebogaty wybór materiałów źródłowych i tekstów literackich zaproponowanych w pierwszym tomie wydawnictwa. Tom ten stanowi znaczące uzupełnienie treści podręcznikowych dla szerokiego grona uczniów interesujących się historią XX wieku. Stanie się też fundamentalnym narzędziem dla tych, którzy tematykę Zagłady wybiorą jako temat prezentacji maturalnych z języka polskiego. Obie części publikacji wychodzą naprzeciw nie tylko potrzebom nauczycieli historyków realizujących w szkole szeroko pojętą tematykę Zagłady, lecz również polonistów, którzy niejednokrotnie na swoich lekcjach znajdują więcej czasu i możliwości by poruszyć, a nawet pogłębić problematykę Zagłady. (...) Praca jest pierwszą w Polsce propozycją dydaktyczną, która w tak szeroki i wyczerpujący sposób proponuje wykorzystanie w polskich szkołach źródeł historycznych i tekstów literackich koncentrujących się na problematyce Zagłady. W naturalny sposób wychodzi więc naprzeciw oczekiwaniom polskich nauczycieli humanistów oraz wypełnia lukę wydawniczą i edukacyjną widoczną w tej materii w ostatnich latach.

Alicja Białecka
kustosz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, autorka scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych na temat Auschwitz i Holokaustu.
 

Ćwiczenia ze źródłami (...) to dzieło imponujące i wymuszające respekt. Ogrom źródeł i przygotowane do nich ćwiczenia pokazują jak benedyktyńską pracę w tym przypadku wykonano. Wypełniając istniejącą w polskiej dydaktyce lukę, dotyczącą nauczania w oparciu o teksty źródłowe o Holokauście, trójka autorów zestawiła interesujący zbiór źródeł historycznych i literackich.  Aby pracujący z tym materiałem na lekcjach nauczyciele i uczniowie nie pozostali bezradni, wyposażono ich także w bardzo ciekawie skonstruowany zestaw dydaktyczny, składający się z kilkudziesięciu propozycji pytań i ćwiczeń, które przy zastosowaniu różnych metod pracy szkolnej można z powodzeniem wykorzystać na lekcji. (...) Czytelny układ zestawu ćwiczeń, które zostały zgrupowane w dziesięciu panelach, podejmując w ten sposób odrębne problemy do przedyskutowania i analizy źródłowej, tworzą logiczną i czytelną całość problematyki zagłady Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich.

Stanisław B. Lenard
nauczyciel, rzeczoznawca podręczników szkolnych, autor szkolnych wyborów źródeł historycznych.

 


Publikacja zralizowana dzięki dotacji:


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl