Drukuj  

Stypendium 2009


Stypendium badawcze dla młodych naukowców – doktorantów

 

Edycja 2009

 

Komisja stypendialna po dokładnym przeanalizowaniu nadesłanych zgłoszeń postanowiła przyznać stypendium na rok 2009 mgr Annie Wylegała z projektem pt. Zagłada Żydów żółkiewskich w pamięci dawnych i obecnych mieszkańców miasta w ramach przygotowań rozprawy doktorskiej Podzielona pamięć. Lokalna pamięć historyczna na „Ziemiach Odzyskanych” i w ukraińskiej Galicji.

Serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że przyznane stypendium okaże się znaczącym wsparciem dla prowadzonych badań.

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

opis projektu

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl