Drukuj  

Dariusz Libionka - Publikacje


AKCJA REINHARDT
Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie

red. Dariusz Libionka

Warszawa, 2004, wydanie I
Instytut Pamięci Narodowej - seria Konferencje naukowe
ISBN 83-89078-68-6
wym. 16,5x24 cm, oprawa twarda, 280 stron


Na tom złożyły się teksty referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej w 2002 r. Upamiętniła ona 60. rocznicę rozpoczęcia akcji eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie znanej jako „Aktion Reinhardt”.
Ta doskonale zaplanowana operacja miała na celu wymordowanie całej ludności żydowskiej Generalnego Gubernatorstwa, a później Okręgu Białystok, wykorzystanie pracy ofiar oraz grabież ich mienia. Autorzy starali się wszechstronnie przedstawić zagadnienia związane z „ostatecznym rozwiązaniem”, poruszając kwestie mało znane i prezentując nowe spojrzenie na trudne problemy historyczne.

Spis treści

I. Geneza i początek „Akcji Reinhardt”
• Bogdan Musiał – „Przypadek modelowy dotyczący eksterminacji Żydów”. Początek „Akcji Reinhardt” – planowanie masowego mordu Żydów w Generalnym Gubernatorstwie
• Dieter Pohl – Znaczenie dystryktu lubelskiego w „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”
• David Silberklang – Żydzi i pierwsze deportacje z dystryktu lubelskiego

II. Sprawcy
• Patricia Heberer – Ciągłość eksterminacji. Sprawcy „T4” i „Akcja Reinhardt”
• Klaus Michael-Mallman – „Człowieku, dziś świętuję tysięczny strzał w potylicę”. Policja Bezpieczeństwa a Shoah w Galicji Zachodniej
• Peter Black – Prosty żołnierz „Akcji Reinhardt”. Oddziały z Trawnik i eksterminacja polskich Żydów
• Andrzej Żbikowski – „Raport” Friedricha Katzmanna i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie galicyjskim

III. Deportacje
• Robert Kuwałek – Getta tranzytowe w dystrykcie lubelskim
• Janina Kiełboń – Deportacje Żydów do dystryktu lubelskiego (1939-1943)
• Jacek Andrzej Młynarczyk – Organizacja i realizacja „Akcji Reinhardt” w dystrykcie radomskim
• Sara Bender – „Akcja Reinhardt” w okręgu białostockim

IV. Obozy zagłady i obozy pracy
• Jacek Andrzej Młynarczyk – Treblinka – obóz śmierci „Akcji Reinhardt”
• Tomasz Kranz – Obóz koncentracyjny na Majdanku a „Akcja Reinhardt”
• Felicja Karay – Żydowskie obozy pracy w czasie „Akcji Reinhardt”

V. Wobec Zagłady
• Stephen Tyas – Brytyjska Intelligence Service: odszyfrowane wiadomości radiowe z Generalnego Gubernatorstwa
• Daniel Blatman – Reakcje żydowskich działaczy i organizacji żydowskich na wiadomości z Polski (1942-1943)
• Shmuel Krakowski – Żydowski opór w Generalnym Gubernatorstwie
• Gunnar S. Paulsson – Stosunki polsko-żydowskie w okupowanej Warszawie (1940-1945)
• Dariusz Libionka – Polska ludność chrześcijańska wobec eksterminacji Żydów – dystrykt lubelski

VI. Uzupełnienie
• Dieter Pohl – „Akcja Reinhardt” w świetle historiografii

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl