Drukuj  

Nowy numer Zagłada Żydów. Studia i Materiały


Nowy numer Zagłada Żydów. Studia i Materiały

10.12.2009 11:27:2210 grudnia 2009 r. trafia do rąk czytelników kolejny już, 5 tom rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Od dziś pismo dostępne po promocyjnej cenie na www.holocaustresearch.pl/sklep oraz w księgarni na parterze Pałacu Staszica


ZAGŁADA ŻYDÓW. STUDIA i MATERIAŁY nr 5 ; 2009
 • In memoriamMarek Edelman
 • Jacek Leociak, Od Redakcji

Studia

 • Dariusz Libionka, Polska hierarchia kościelna wobec eksterminacji Żydów – próba krytycznego ujęcia
 • Michael Phayer, „Udzielanie pomocy Żydom nie jest rzeczą łatwą”. Polityka
  Watykanu wobec Zagłady – ciągłość czy zmiana?
 • Marek Kornat, Papież Pius XII i jego koncepcja „neutralności absolutnej” Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych (1939—1945). Przypadek Polski
 • Bożena Szaynok, „Tuż po Zagładzie”. Kościół wobec problematyki żydowskiej
  (VII 1944–VII 1946)

 • Arieh Kochavi, Polscy biskupi, Watykan i Żydzi polscy w czasie przejmowania władzy przez komunistów na podstawie brytyjskich raportów dyplomatycznych
 • Przemysław Nowicki, Zanim „przybył z zaświatów”, nazywał się Winer. Krąg rodzinny i konspiracyjny Szlamka, uciekiniera z ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem
 • Marcin Zaremba, Gorączka szabru
 • Amos Goldberg, Głos ofiary i estetyka melodramatu w historii

Sylwetki

 • Grzegorz Krzywiec, Nadwiślański Weininger? Przypadki Juliana Unszlichta (1883–1953)

Zagłada Żydów. Studia i Materiały; nr 5/2009  powiększ   

 kup artykuły on-line   


kup teraz 

 

Punkty widzenia
 • John T. Pawlikowski OSM, Kościół katolicki a zagłada Żydów: Perspektywy
  instytucjonalne
 • Vincent A. Lapomarda SJ, Papież Pius XII i Żydzi. Dlaczego powinien zostać
  beatyfikowany?
 • Tadeusz Bartoś, Benedykt XVI – nowy etap katolickiego rozumienia Szoa?
 • Stanisław Obirek, Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle
 • Stanisław Krajewski, Mówienie o Zagładzie we współczesnej Polsce

Z warsztatów badawczych

 • Marta Janczewska, Badania nad głodem w getcie warszawskim – problemy etyczne
 • Rafał Kosewski, Pamięć o Holokauście w kinie fabularnym (analiza retrospekcji filmowej, na podstawie filmów Pasażerka i The Pawnbroker)
 • Paweł Wolski, Tekst – autor – świadectwo. Na marginesie lektury Patrzyłam na usta… Dziennik z warszawskiego getta

Małe Formy

 • Tadeusz Bartoś, Nieznanemu dziecku

Materiały

 • Cenzor na straży Kościoła. Ocenzurowany pamiętnik Krystyny Modrzewskiej (wstęp i oprac. Jacek Leociak)
 • Łukasz Biedka, Pamiętnik Cesi Gruft; Cecylia Gruft, W imię Boże!
 • Listy Gusty Ehrlich (wstęp i oprac. Dagmara Swałtek)
 • „Uśmiechał się do mnie i przesyłał mi ręką pocałunki”. O relacji Dory Sztatman (wstęp i oprac. Karolina Sulej, współpraca Jacek Leociak)
 • Największe zmartwienie „polskich patriotów” (wstęp i oprac. Dariusz Libionka)

Omówienia

 • Ewa Koźmińska-Frejlak, Edukacja czy dialog z cieniami… Kilka uwag na marginesie „Tek edukacyjnych” Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej

Recenzje

 • Susan Zucotti, Pius XII i Holocaust we Włoszech [Mirosław Filipowicz]
 • Michael Phayer, Pius XII, Holocaust and the Cold War [Dariusz Libionka]
 • Kevin P. Spicer, Hitler’s Priests. Catholic Clergy and National Socialism [Grzegorz Krzywiec]
 • Mordecai Paldiel, Church & Holocaust: Unholy Teaching, Good Samaritans Reconciliati [Agnieszka Haska]
 • Carla Tonini, Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka – antysemitka, która ratowała Żydów [Katarzyna Stańczak-Wiślicz]
 • Nechama Tec, Daniel w jaskini lwa. Życie Oswalda Rufeisena [Sławomir Buryła]
 • Nachum Bogner, At the Mercy of Strangers: The rescue of Jewish Children with Assumed Identities in Poland [Boaz Cohen]
 • Klaus-Michael Mallmann, Martin Cüppers, Półksiężyc i swastyka. III Rzesza a świat arabski [Jan Grabowski]
 • David Cesarini, Eichmann: jego życie i zbrodnie [Adam Szostkiewicz]
 • Patrick Desbois, Porteur de mémoires: Sur les traces de la Shoah par balles [Audrey Kichlewski]
 • Samuel Kassow, Don’t let the others to write your history [Joanna Nalewajko-Kulikov]
 • Elżbieta Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945 [Robert Kuwałek]
 • Jan Andrzej Młynarczyk, Sebastian Piątkowski, Cena poświęcenia. Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie Ciepielowa [Aleksandra Namysło]
 • Szmul Rozensztajn, Notatnik [Joanna Podolska]
 • Perec Opoczyński, Reportaże z getta warszawskiego [Marta Janczewska]

Wydarzenia

 • Marek Bem, Ci, którzy przeżyli Sobibór

Curiosa

 • Janusz Salamon SJ, Dialog chrześcijańsko-żydowski w krainie schorowanej wyobraźni. Na marginesie książki Waldemara Chrostowskiego Kościół, Żydzi, Polska

Errata

 • Marnix Croes, Zagłada Żydów w Holandii a odsetek ocalałych

Listy do Redakcji

 • Joanna Nalewajko-Kulikov

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl