Drukuj  

Żydzi w powstańczej Warszawie


Żydzi w powstańczej Warszawie

01.08.2009 17:53:46W pierwszych dniach sierpnia do księgarń trafia książka pt. Żydzi w powstańczej Warszawie autorstwa B. Engelking i D. Libionki wydana nakłądem Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów
 

Żydzi w powstańczej Warszawie
Barbara Englking, Dariusz Libionka


Jak dotąd tylko nieliczni historycy powstania upominali się o pamięć o wkładzie Żydów w czyn zbrojny walczącej Warszawy. Niewielu autorów poświęcało swoją uwagę tym z nich, którzy znaleźli się wśród ludności cywilnej. Niniejsza książka wypełnia tę lukę.

~ ‘Żydzi w powstańczej Warszawie’ to rzetelne kompendium wiedzy, które koniecznie trzeba udostępnić szerszemu gronu czytelników.

Grzegorz Motyka

Składa się ona z dwóch zasadniczych części. Pierwsza dotyczy udziału Żydów w walce, druga zaś losu ludności cywilnej w ogarniętej powstaniem Warszawie oraz tych, którzy po kapitulacji zdecydowali się pozostać w gruzach miasta. Obie te perspektywy „wojskowa“ i „cywilna“ choć w wielu miejscach krzyżują się ze sobą, przynoszą odmienne problemy

Aby możliwie najwierniej odtworzyć losy Żydów w powstańczej Warszawie autorzy wykorzystali wszelkie dostępne rodzaje źródeł, zarówno ze strony polskiej, jak i żydowskiej, w wielu miejscach oddając głos swoim bohaterom, wykorzystując ich wspomnienia, pamiętniki i relacje.

 więcej


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl