Drukuj  

Seminaria naukowe: luty 2009


Seminaria naukowe: luty 2009

29.01.2009 07:05:5826 lutego o godz. 10.00 - Adam Puławski, wygłosi referat nt. Polskie podziemie i rząd w Londynie wobec masowych wywózek ludności żydowskiej do obozów zagłady (lipiec 1941-lipiec/wrzesień 1942)


Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN
zaprasza na otwarte seminarium naukowe

 

26 lutego 2009

Adam Puławski

Polskie podziemie i rząd w Londynie wobec masowych wywózek ludności żydowskiej do obozów zagłady (lipiec 1941-lipiec/wrzesień 1942)
 
   
seminarium odbędzie się w s. 154 w Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) 
 

Dyskusja na temat stosunków polsko-żydowskich, jak trafnie zauważył Dariusz Stola w książce o Ignacym Schwarzbarcie, „jak na swój ciężar gatunkowy, długotrwałość i wzbudzane emocje [...] miała niedostatecznie rozbudowaną albo instrumentalnie traktowaną podstawę faktograficzną”. Choć od czasu wydania tej książki minęło ponad dziesięć lat, a badania naukowe znacznie poszerzyły naszą wiedzę, to zadziwiająco wiele „prostych faktów” dotyczących tego, co i kiedy cywilne i wojskowe struktury „Polski Podziemnej” oraz rząd polski w Londynie wiedziały na temat masowych mordów na Żydach, w jaki sposób informacje były zdobywane, jaki był ich wewnętrzny przepływ oraz kiedy i przez kogo były wysyłane do Londynu nadal pozostaje nieznanych. Część ustaleń jest wciąż niezgodna z rzeczywistością. Powoduje to przypisywanie ZWZ-AK, delegaturze oraz rządowi w Londynie nieudowodnionych intencji: raz jest to zarzut o chęć ukrywania informacji o eksterminacji ludności żydowskiej, pomniejszania jej znaczenia, czy świadomego ograniczenia reakcji tylko do przesyłania i to niejednokrotnie z opóźnieniem tychże informacji, innym razem dominuje pogląd, że polskie podziemie i rząd polski zrobiły wszystko co było możliwe, że troszczyły się w równym, albo tylko w niewiele mniejszym stopniu o ludność żydowską jak o polską. Jak sytuacja wyglądała podczas pierwszego roku masowych mordów na ludności żydowskiej? Autor postara się ją opisać.
 

Adam Puławski – historyk, pracuje w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Zajmuje się tematyką zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz Polskiego Państwa Podziemnego. Publikował w „Rzeczypospolitej”, „Więzi”, „Pamięci i Sprawiedliwości”, „Zagładzie Żydów. Studia i materiały”, „Zeszytach Majdanka”. Współredaktor tomu Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939-1956 (Warszawa 2002). Współautor teki edukacyjnej IPN Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej (Warszawa 2005).


 Najbliższe seminaria naukowe Centrum: 

  • 26 lutego 2009 - Adam Puławski, Polskie podziemie i rząd w Londynie wobec masowych wywózek ludności żydowskiej do obozów zagłady (lipiec 1941-lipiec/wrzesień 1942)
  • 26 marca 2009 - Michał Bilewicz, Jak przekazywać historię Holokaustu i stosunków polsko-żydowskich? Wokół odkryć psychologii społecznej.
  • 30 kwietnia 2009 - Jan Grabowski, Niemiecka propaganda antyżydowska skierowana do Polaków, 1939-1945. Filmy, plakaty, wystawy

 

Archiwum seminariów i relacje audio

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl