Drukuj  

Holocaust Studies and Materials


Holocaust Studies and Materials

28.01.2009 17:20:48Pierwszy anglojęzyczny numer rocznika naukowego Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN prezentuje wybór najciekawszych artykułów opublikowanych w latach 2005-2007 w polskiej edycji rocznika Zagłada Żydów, Studia i Materiały.


Holocaust Studies and Materials
vol. 1; R. 2008

Pierwszy anglojęzyczny numer rocznika naukowego Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN prezentuje wybór najciekawszych artykułów opublikowanych w latach 2005-2007 w polskiej edycji rocznika Zagłada Żydów, Studia i Materiały.

W numerze m.in.:

Michał Głowiński, Błoński’s Essay Years Later.
Andrzej Żbikowski, Texts Buried in Oblivion. Testimonies  of Two Refugees from the Mass Grave at Poniatowa
Aleksandra Bańkowska, Polish Partisan Formations during 1942–1944 in Jewish Testimonies
Dariusz Libionka, Apocrypha from the History of the Jewish Military Union and its Authors
Jacek Leociak, Literature of the Personal Document as a Source in Holocaust Research (a Methodological Reconnaissance).

Alina Skibińska, Dariusz Libionka, “I swear to fight for a free and mighty Poland, carry out the orders of my superiors, so help me God.”Jews in the Home Army. An Episode from Ostrowiec Świętokrzyski

Ewa Koźmińska-FrejlakA Testimony of Silence… Interview with Jerzy Lewiński, a former functionary of the Order Service in the Warsaw ghetto

Jan Grabowski, Barbara EngelkingWarsaw Jews Expelled from Switzerland to the General Government

   powiększ   

kupuj artykuły on-line 

 

serwis internetowy pisma 

 

 

oraz inne w działach :

Studies
Materials
Research overview
Points of view

serwis internetowy pisma 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl