Drukuj  

Żegnamy Nechamę Tec


Żegnamy Nechamę Tec

05.08.2023 13:06:01


 

Ze smutkiem żegnamy prof. Nechamę Tec, która była z Centrum przez długie lata. Członkini Rady Naukowej rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" od chwili jego powstania. 


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Nechamy Tec, socjolożki związanej przez wiele lat z University of Connecticut w Stamford, a także członkini Rady Naukowej naszego rocznika „Zagłada Żydów. Studia i materiały” od momentu jego powstania. Była także członkinią m.in. Rady Naukowej United States Holocaust Memorial Museum oraz YIVO, laureatką wielu doktoratów honorowych oraz nagród. W swoich książkach i artykułach poświęconych różnym aspektom Zagłady Nechama Tec – dzięki połączeniu unikalnej perspektywy Ocalałej i socjologicznego warsztatu naukowego – proponowała pionierskie spojrzenia metodologiczne, które inspirowały i inspirują kolejne pokolenia badaczek i badaczy. W wywiadzie, udzielonym prof. Małgorzacie Melchior, który ukazał się w numerze 4 „Zagłady Żydów” w 2008 roku, mówiła: „Zawsze przestrzegam moich studentów, że nie liczby powinny się liczyć, ale to, jakie mamy materiały, pochodzące z rozmaitych źródeł, i jakie są ich wzajemne powiązania. Potrzeba jak najwięcej źródeł i wszystkie trzeba uwzględnić. Nie ukrywać niczego. Pokazać tyle różnych aspektów, ile się tylko da. Przedstawiać różne kategorie, różne grupy. Kierować się własnymi definicjami. Przyglądać się zebranym danym, systematycznie, krok po kroku je analizować i szukać… jak długo czas pozwoli.”

Pozostanie w naszej pamięci uśmiechnięta, jak na zdjęciach z jednego z seminariów Centrum

 

Przypominamy rozmowę z prof. Nechamą Tec przeprowadzoną przez Małgorzatę Melchior >>>

 


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl